Đang Tìm Kiếm...

Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020) [46/46 HD]

Nội dung phim

Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020)

Na Tra Hàng Yêu Ký

Legend of Nezha (2020)
Trạng thái:Full 46/46 Vietsub
Đạo diễn:Cao Tiến Minh
Thời lượng:45 phút / tập
Số tập:46 Tập
Tình trạng:Hoàn tất
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Năm sản xuất:2020
Quốc gia:Trung Quốc
Thể loại:Cổ Trang - Thần Thoại, Võ Thuật - Kiếm Hiệp, Tâm Lý - Tình Cảm
Diễn viên:Tưởng Y Y, Đại Siêu, Ngô Giai Di, Thôi Nhã Hàm, Chu Thánh Y

NỘI DUNG PHIM :
Na Tra Hàng Yêu Ký​ mở đầu với sự việc ải Trần Đường hạn hán, Na Tra - con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đại náo long cung. Giết chết Tam Thái Tử Ngao Bính, sau đó bị Đông Hải Long Vương hỏi tội. Phật Tổ thương tình cho Na Tra trở thành đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân. Sau này Na Tra xuống trần, cùng làm bạn với Tiểu Long Nữ hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.

Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend of Nezha (2020)
[id]01;https://www.youtube.com/watch?v=VL95QEfVlko|02;https://www.youtube.com/watch?v=snaKJPGdBbk|03;https://www.youtube.com/watch?v=MlxY3Idhk5E|04;https://www.youtube.com/watch?v=v0-xeo5GckQ|05;https://www.youtube.com/watch?v=Ov2zKsw0eug|06;https://www.youtube.com/watch?v=1DE2KQJ9Jac|07;https://www.youtube.com/watch?v=9_mgc6zuh2g|08;https://www.youtube.com/watch?v=U_2ciAUbAqE|09;https://www.youtube.com/watch?v=_BiPHH0vBXI|10;https://www.youtube.com/watch?v=EbykhQro5PI|11;https://www.youtube.com/watch?v=Blp8W0RmlSc|12;https://www.youtube.com/watch?v=Wp_oICFBA50|13;https://www.youtube.com/watch?v=WcxnBMmGEbA|14;https://www.youtube.com/watch?v=B1UwukqO-Bc|15;https://www.youtube.com/watch?v=7CwpRN3BHQU|16;https://www.youtube.com/watch?v=USvifdAPh9U|17;https://www.youtube.com/watch?v=wtus_Y3k8LU|18;https://www.youtube.com/watch?v=sQ2d2I-P_G8|19;https://www.youtube.com/watch?v=4ur2NWTrBCs|20;https://www.youtube.com/watch?v=drHGTMGleY8|21;https://www.youtube.com/watch?v=zLgl0QQsuEI|22;https://www.youtube.com/watch?v=HcVMua27cSc|23;https://www.youtube.com/watch?v=yGPwzoFLy10|24;https://www.youtube.com/watch?v=ndzDlLGUELc|25;https://www.youtube.com/watch?v=K5y2mdYi-ls|26;https://www.youtube.com/watch?v=_Iu6od7u1qo|27;https://www.youtube.com/watch?v=1n5Rii49a30|28;https://www.youtube.com/watch?v=xnE_9QnqeCk|29;https://www.youtube.com/watch?v=U53WC1cpxS4|30;https://www.youtube.com/watch?v=7SvVivzbwRI|31;https://www.youtube.com/watch?v=WOIxdlQ2fVs|32;https://www.youtube.com/watch?v=RiKaTcqgMiA|33;https://www.youtube.com/watch?v=RiKaTcqgMiA|34;https://www.youtube.com/watch?v=I5ql7-1V96A|35;https://www.youtube.com/watch?v=vWSQMlhr5wU|36;https://www.youtube.com/watch?v=JcZ2pADTFKo|37;https://www.youtube.com/watch?v=MRxgb6xa_Zw|38;https://www.youtube.com/watch?v=DRF_ujOm-Ys|39;https://www.youtube.com/watch?v=DRF_ujOm-Ys|40;https://www.youtube.com/watch?v=fpHFaLBhfxM|41;https://www.youtube.com/watch?v=DA07yP29WjU|42;https://www.youtube.com/watch?v=VVw-9n0TDBg|43;https://www.youtube.com/watch?v=nzq27iL0ocM|44;https://www.youtube.com/watch?v=ydV90Izc0Cc|45;https://www.youtube.com/watch?v=c6lT_-yF00A|46(End);https://www.youtube.com/watch?v=kQ1bpswdmnk|01;https://playhydrax.com/?v=cRkoZiVJl|02;https://playhydrax.com/?v=93Od0HGu7|03;https://playhydrax.com/?v=OAkoChvDO|04;https://playhydrax.com/?v=L3RpM7eFx|05;https://playhydrax.com/?v=GsXEMdLqG|06;https://playhydrax.com/?v=o_DQ7b2Ii|07;https://playhydrax.com/?v=MJoxm6VVk|08;https://playhydrax.com/?v=483RxEabx|09;https://playhydrax.com/?v=cLM-MGr28|10;https://playhydrax.com/?v=i70uFpA8l|11;https://playhydrax.com/?v=dLPCMhYUQ|12;https://playhydrax.com/?v=P7udklyK3|13;https://playhydrax.com/?v=7Busf7qC_|14;https://playhydrax.com/?v=jWoVmyDnk|15;https://playhydrax.com/?v=OM1u_nqXp|16;https://playhydrax.com/?v=60jt6iREE|17;https://playhydrax.com/?v=T7zsDX9zg|18;https://playhydrax.com/?v=2LjjV6_-Y|19;https://playhydrax.com/?v=WNMVbXizS|20;https://playhydrax.com/?v=a3sbz4eol|21;https://playhydrax.com/?v=Qi83Wv5U4|22;https://playhydrax.com/?v=uDWciyBPR|23;https://playhydrax.com/?v=fi3wCpsmW|24;https://playhydrax.com/?v=VJWDpqJTq|25;https://playhydrax.com/?v=WVO6i-aLP|26;https://playhydrax.com/?v=Kcp-sD045|27;https://playhydrax.com/?v=GfP6VGgC4|28;https://playhydrax.com/?v=6bv1zvzq5|29;https://playhydrax.com/?v=FnBIpc6d2|30;https://playhydrax.com/?v=y92vQhQLl|31;https://playhydrax.com/?v=lelArtCge|32;https://playhydrax.com/?v=dNXL_Lemn|33;https://playhydrax.com/?v=zJR_t7Kbb|34;https://playhydrax.com/?v=LQYUkT-g-|35;https://playhydrax.com/?v=L13sVMQk2|36;https://playhydrax.com/?v=r7SpN7Urr|37;https://playhydrax.com/?v=P-MKQnSjQ|38;https://playhydrax.com/?v=reWRZz-nc|39;https://playhydrax.com/?v=igIXdmIfR|40;https://playhydrax.com/?v=IYyK0U-Zm|41;https://playhydrax.com/?v=yDIwKcq57|42;https://playhydrax.com/?v=NGujCf7G2|43;https://playhydrax.com/?v=wN3F6Gc4u|44;https://playhydrax.com/?v=b4pQrJQKN|45;https://playhydrax.com/?v=T3RM7kwcu|46(End);https://playhydrax.com/?v=sCqqeMURT|01;https://streamtape.com/e/pxWb68xRgpFrr1M|02;https://streamtape.com/e/rDQpkrLB2RCYr3|03;https://streamtape.com/e/dP10QgW1raT9wR|04;https://streamtape.com/e/BvaX3zPo2WCMGO|05;https://streamtape.com/e/O77bajapMDcZ49z|06;https://streamtape.com/e/7zOOoB4MezfALBY|07;https://streamtape.com/e/BeXboJ6YedHyymQ|08;https://streamtape.com/e/Yw89wxxdqMtvX06|09;https://streamtape.com/e/Zqp4KGkkGxUqqew|10;https://streamtape.com/e/MqYVG0pMwJsmgJW|11;https://streamtape.com/e/Qgpdap93KvC0mWB|12;https://streamtape.com/e/7R1YJYOkwxFAABy|13;https://streamtape.com/e/K46LwZO6kZT0m97|14;https://streamtape.com/e/vl0LPeW6rGi4RB8|15;https://streamtape.com/e/1a7wyDrAWgIeRlo|16;https://streamtape.com/e/V7j4gljw1vH31P|17;https://streamtape.com/e/PrJ6p0lVbqH0K82|18;https://streamtape.com/e/1bgjyJ6xyvIeWY7|19;https://streamtape.com/e/vD6JPP01Qyf4eYM|20;https://streamtape.com/e/OXqMMDRroouZl96|21;https://streamtape.com/e/96zpA2Wby1HakVL|22;https://streamtape.com/e/7Ro4Pd4W7yUJw6|23;https://streamtape.com/e/d3ZeXpQgJvUkrre|24;https://streamtape.com/e/JbBR3dY8qJsj80r|25;https://streamtape.com/e/wxmDJlR6XYfPvj|26;https://streamtape.com/e/kwxjrJR9JviOjXw|27;https://streamtape.com/e/y2qJaAx8YYu1bBg|28;https://streamtape.com/e/QX1vrYv4v0H0MYV|29;https://streamtape.com/e/9vkD4X1pRrTZ8y|30;https://streamtape.com/e/Bjr28KJMBwcyLKG|31;https://streamtape.com/e/q9YPGYeyXouw2r|32;https://streamtape.com/e/eqwe6gZbkvuYVMJ|33;https://streamtape.com/e/4Rl0Y6BOO0tKg87|34;https://streamtape.com/e/Jy9qOjlxwoUjj8V|35;https://streamtape.com/e/VWrqAQO4QvsKGM9|36;https://streamtape.com/e/qxZBvzM72AUaVO|37;https://streamtape.com/e/jp63yR4abrhDP9|38;https://streamtape.com/e/GM0xl2XRQQhmOG|39;https://streamtape.com/e/gV14YpB8ZGIgxA|40;https://streamtape.com/e/K0mAeWPXYDI0OQr|41;https://streamtape.com/e/3Adwz2Oq3PCdyg7|42;https://streamtape.com/e/MzjvV7VWMoHmmyK|43;https://streamtape.com/e/J0gLX6OAklSj010|44;https://streamtape.com/e/Oa82QybWWdIZqrP|45;https://streamtape.com/e/Joa1drlkd6ij86B|46(End);https://streamtape.com/e/OkgVk0aRO3tZBYQ|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...