Đang Tìm Kiếm...

Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017) [172/172 HD]

Nội dung phim

Nie Li, Chiến Sĩ Thần Quỷ mạnh nhất, trong quá khứ của mình, anh ta đang đứng ở đỉnh cao của thế giới. Tuy nhiên, anh ta đã bị mất cuộc sống của mình trong trận chiến với các Hoàng Đế, Nhà Hiền Triết và Sáu Vị Thần Thú, linh hồn của anh ấy đã được tái sinh sau đó và trở lại quá khứ khi anh 13 tuổi. Mặc dù anh ta là người yếu nhất trong lớp học của mình và với tài năng thấp nhất, còn linh hồn đạt cảnh giới cao nhất, nhưng với sự hiểu biết mà anh ấy đã tích lũy được từ cuộc sống trước đây của mình, anh đã được đào tạo nhanh hơn bất cứ ai khác. Anh ta cố gắng bảo vệ thành phố mà trong tương lai sắp tới bị tấn công bởi Cơn Gió Tuyết do Thần Quỷ Tuyết tạo ra và cuối cùng thành phố bị phá hủy cũng như người anh ấy yêu, bạn bè và gia đình của anh đã chết trong cuộc chiến. Đọc Đi Rồi Bít Diễn Biến Ra Sao!!!!

Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)
Xem phim Yêu Thần Ký
Yao Shen Ji (2017)
 Status: 172/172
 Tình trạng: Thuyết Minh
 Thời tượng: 172 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2017
 Thể loại: Hoạt Hình, Hoạt Hình Trung Quốc, Hành Động , Phép thuật/ Fantasy, Tình Cảm, Siêu Nhiên,Huyền Ảo, Phiêu Lưu, Trùng Sinh
 Đạo diễn: N/A
 Diễn viên: N/A
Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)

[id]001;https://playhydrax.com/?v=jOdbZTaaj9Z| 002;https://playhydrax.com/?v=VTmFSGA_ha| 003;https://playhydrax.com/?v=0pwcV3Hs3| 004;https://playhydrax.com/?v=roi0YcSkC| 005;https://playhydrax.com/?v=094BxIpgn| 006;https://playhydrax.com/?v=1NmI481VG| 007;https://playhydrax.com/?v=MTQ9MtK3u| 008;https://playhydrax.com/?v=eGIP_0OW2| 009;https://playhydrax.com/?v=GZS5_sESD| 010;https://playhydrax.com/?v=JktgDbOM_| 011;https://playhydrax.com/?v=q7jb6AOvLN| 012;https://playhydrax.com/?v=jZ2n4-tpK| 013;https://playhydrax.com/?v=PrVRdzNVT| 014;https://playhydrax.com/?v=GIm7O5YwLE| 015;https://playhydrax.com/?v=DtOUbf-4h| 016;https://playhydrax.com/?v=l8EVLBBPn| 017;https://playhydrax.com/?v=P2J1PYkI4| 018;https://playhydrax.com/?v=7mGGy1u6E| 019;https://playhydrax.com/?v=2cjwj-FF7f| 020;https://playhydrax.com/?v=EyogoZJoVO| 021;https://playhydrax.com/?v=5Pf5EnzS_| 022;https://playhydrax.com/?v=QEt98PLI4| 023;https://playhydrax.com/?v=l8mUKDExVB| 024;https://playhydrax.com/?v=3ThCmvn8K| 025;https://playhydrax.com/?v=YVis_bnbfa| 026;https://playhydrax.com/?v=LmfdvedXaM| 027;https://playhydrax.com/?v=ryNE_FC9R| 028;https://playhydrax.com/?v=z3AlKGVG8| 029;https://playhydrax.com/?v=K6L2Oes7io| 030;https://playhydrax.com/?v=Kf4IiQcYq| 031;https://playhydrax.com/?v=y4ee_6_lS| 032;https://playhydrax.com/?v=EMvvPb9cOn| 033;https://playhydrax.com/?v=jdC-etTjj| 034;https://playhydrax.com/?v=PSS1BtKyyP| 035;https://playhydrax.com/?v=F15RD5HPS| 036;https://playhydrax.com/?v=s-XThvAKhb| 037;https://playhydrax.com/?v=elLHXcPN_F| 038;https://playhydrax.com/?v=qTfY8xF3i| 039;https://playhydrax.com/?v=BpjkYVlD0| 040;https://playhydrax.com/?v=_aoRQkTMa| 041;https://playhydrax.com/?v=aUXDkycQA| 042;https://playhydrax.com/?v=t3w0IvETeO| 043;https://playhydrax.com/?v=6_FAMIyk9E| 044;https://playhydrax.com/?v=Ng1_gJUcs1| 045;https://playhydrax.com/?v=Ag_s3NM_yr| 046;https://playhydrax.com/?v=6HGyfhNGw| 047;https://playhydrax.com/?v=MIBv--2my| 048;https://playhydrax.com/?v=ImUrbrXps| 049;https://playhydrax.com/?v=bRTlcajpr| 050;https://playhydrax.com/?v=VzKNojfdMu| 051;https://playhydrax.com/?v=7kb8yiJS7| 052;https://playhydrax.com/?v=Et3boUPmCG| 053;https://playhydrax.com/?v=BQE_vYsx3| 054;https://playhydrax.com/?v=5C-RCeXmSA| 055;https://playhydrax.com/?v=BWQht-Q-3B| 056;https://playhydrax.com/?v=SYcE-qFrkX| 057;https://playhydrax.com/?v=B4SFvf3Ke| 058;https://playhydrax.com/?v=gYuldXgKy4| 059;https://playhydrax.com/?v=p2YgRmEV_| 060;https://playhydrax.com/?v=kYsMi25sOG| 061;https://playhydrax.com/?v=BoiKbcLG_| 062;https://playhydrax.com/?v=EZImx3Rzce| 063;https://playhydrax.com/?v=PtB50Y3eXq| 064;https://playhydrax.com/?v=-tNvD98uf| 065;https://playhydrax.com/?v=BM_ahAVsl| 066;https://playhydrax.com/?v=P33eznKTh6| 067;https://playhydrax.com/?v=oGw-ZJ8V4| 068;https://playhydrax.com/?v=ukFmSyZRO| 069;https://playhydrax.com/?v=4x0tQmXUpc| 070;https://playhydrax.com/?v=Z10Nt83dtm| 071;https://playhydrax.com/?v=E7TFl0_njO| 072;https://playhydrax.com/?v=L36Gxw9R8| 073;https://playhydrax.com/?v=JeFlGAjcH| 074;https://playhydrax.com/?v=fj_IynPKM| 075;https://playhydrax.com/?v=qco5T1XKb| 076;https://playhydrax.com/?v=WRD2y24X-| 077;https://playhydrax.com/?v=84b_wL-Rz| 078;https://playhydrax.com/?v=2eItDrvhN| 079;https://playhydrax.com/?v=bsk187G8-| 080;https://playhydrax.com/?v=b9vV5BaWK| 081;https://playhydrax.com/?v=Y3oPbfnzF| 082;https://playhydrax.com/?v=Qv6jQ2sYh| 083;https://playhydrax.com/?v=nzppCeOiT| 084;https://playhydrax.com/?v=1-qiwdD1O0| 085;https://playhydrax.com/?v=VK9ABvCAJ| 086;https://playhydrax.com/?v=4S59r9efo| 087;https://playhydrax.com/?v=V6RmOX9mWN5| 088;https://playhydrax.com/?v=OeoMwbX1M| 089;https://playhydrax.com/?v=GB55wFGge| 090;https://playhydrax.com/?v=L6KpdP0Ln| 091;https://playhydrax.com/?v=c9kUGdb9z| 092;https://playhydrax.com/?v=cb0NNsKj-k| 093;https://playhydrax.com/?v=GTvaJsZ9-| 094;https://playhydrax.com/?v=DIVKY90ju| 095;https://playhydrax.com/?v=GDCgInOHTA| 096;https://playhydrax.com/?v=7VgikbvpBJ| 097;https://playhydrax.com/?v=HVxTysRiH| 098;https://playhydrax.com/?v=VbuPP1waw9f| 099;https://playhydrax.com/?v=OTPyMyGUtL| 100;https://playhydrax.com/?v=2HRU14Zu9| 101;https://playhydrax.com/?v=LCWTXA7jq| 102;https://playhydrax.com/?v=GhkiUjXm-r| 103;https://playhydrax.com/?v=uJ4iaJzRf| 104;https://playhydrax.com/?v=aoDhizKwf| 105;https://playhydrax.com/?v=wQatgYZ-ko| 106;https://playhydrax.com/?v=PL2EsYENKo| 107;https://playhydrax.com/?v=XUiaxiKsJ| 108;https://playhydrax.com/?v=HIuiBkfF-| 109;https://playhydrax.com/?v=qN0KSzmby| 110;https://playhydrax.com/?v=WyOPLPDVrd| 111;https://playhydrax.com/?v=0SHPjve2Xb| 112;https://playhydrax.com/?v=GNuQ3zmg2| 113;https://playhydrax.com/?v=au9E_NLHSc| 114;https://playhydrax.com/?v=oyITVwIf3| 115;https://playhydrax.com/?v=LiGuxuZaW| 116;https://playhydrax.com/?v=3ZcR1IqgM| 117;https://playhydrax.com/?v=Xem6PSjt6l| 118;https://playhydrax.com/?v=NI__KxCiv| 119;https://playhydrax.com/?v=__3rF_Kka| 120;https://playhydrax.com/?v=QFHrE0uUH| 121;https://playhydrax.com/?v=4rIHaO-HB| 122;https://playhydrax.com/?v=XZATh88EC| 123;https://playhydrax.com/?v=79ckJwds6D| 124;https://playhydrax.com/?v=JTkpjCbRJf| 125;https://playhydrax.com/?v=slOJiISUj| 126;https://playhydrax.com/?v=uvJXqsZJP| 127;https://playhydrax.com/?v=a3oXZmMkD| 128;https://playhydrax.com/?v=XWmD3aZBz| 129;https://playhydrax.com/?v=Nasxf8rrGv| 130;https://playhydrax.com/?v=7DWooQiNtC| 131;https://playhydrax.com/?v=UjOW2QGIGZ| 132;https://playhydrax.com/?v=2BEfemnl4| 133;https://playhydrax.com/?v=y9F4GRWAnr| 134;https://playhydrax.com/?v=kHBnVYQyZ| 135;https://playhydrax.com/?v=yvrluRIh8| 136;https://playhydrax.com/?v=_jtKCHEI-D| 137;https://playhydrax.com/?v=bXQmolvQU| 138;https://playhydrax.com/?v=4PJcYl6zaCA| 139;https://playhydrax.com/?v=MnNQR9HxRK| 140;https://playhydrax.com/?v=olB9ZvuwtF| 141;https://playhydrax.com/?v=YdBKon_KVL| 142;https://playhydrax.com/?v=MvA0m52qqr| 143;https://playhydrax.com/?v=aji2xw6Er2| 144;https://playhydrax.com/?v=1FglWFrb9| 145;https://playhydrax.com/?v=Pso2Z8u31F| 146;https://playhydrax.com/?v=z539v3bW2L| 147;https://playhydrax.com/?v=CMLV2FroPX| 148;https://playhydrax.com/?v=0wkvsq9E_| 149;https://playhydrax.com/?v=8ESEQux5y6| 150;https://playhydrax.com/?v=L5IlDRN8tH| 151;https://playhydrax.com/?v=xTeVmiKs_| 152;https://playhydrax.com/?v=IeyZlzvWK| 153;https://playhydrax.com/?v=lvNwa4Ytl| 154;https://playhydrax.com/?v=qAj3L44EEV| 155;https://playhydrax.com/?v=Z0oIt6Kry| 156;https://playhydrax.com/?v=urJ2AYdMd| 157;https://playhydrax.com/?v=g1jLo8M_t| 158;https://playhydrax.com/?v=MdpcAFVjX| 159;https://playhydrax.com/?v=ODP-EpB5K| 160;https://playhydrax.com/?v=YKrT41x-Xo| 161;https://playhydrax.com/?v=qEJM1AHuj| 162;https://playhydrax.com/?v=h0XL19pxWr| 163;https://playhydrax.com/?v=iFjIOjreKc|164;https://playhydrax.com/?v=wCc2QHgQsJ|165;https://playhydrax.com/?v=P_oakBWOY0i|166;https://playhydrax.com/?v=wSBSpatWN|167;https://playhydrax.com/?v=_fO25khK5w|168;https://playhydrax.com/?v=RDyCVf0hV|169;https://playhydrax.com/?v=G7TH0eYMzA|170;https://playhydrax.com/?v=WAeOFTic3aW|171;https://playhydrax.com/?v=5QYdZM_-pD|172(End);https://playhydrax.com/?v=aDZGEue49tU|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...