Đang Tìm Kiếm...

Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011) [147/147]

Nội dung phim

Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011)
Xem phim Thợ Săn Ẩm Thực
Toriko (2011)
 Status: 147/147
 Tình trạng: 147/147Vietsub
 Thời tượng: 147 Tập
 Quốc gia: Nhật Bản
 Năm Phát Sóng: 2011
 Thể loại: Anime Bộ, Hành Đông, Viễn Tưởng ,Hài Hước Fantasy, Shounen , Siêu Nhiên
 Đạo diễn: Naoyuki Itô
 Diễn viên: Romi Pak, Ryôtarô Okiayu, Todd Haberkorn

NỘI DUNG PHIM :
Trong một thế giới nơi mà con người chỉ đi tìm những thứ nem công chả phượng, những món ăn ngon nhất để thỏa thú sành ăn của mình, tồn tại một nghề mang tên Bishoku-ya (Thợ săn cao lương mỹ vị) và trong hằng hà vô số các Bishoku-ya, có một thợ săn mang tên Toriko có sức mạnh cũng như sức ăn hơn người. Và mục tiêu của bất cứ thợ săn ẩm thực nào chính là một thực đơn linh đình với những của ngon vật lạ làm bao kẻ ghen tị. Rồi một ngày kia Toriko đã tình cờ gặp được một anh đầu bếp tên Komatsu và cùng với Komatsu, cuộc hành trình của 2 người bắt đầu
Thợ Săn Ẩm Thực - Toriko (2011)

[id]001;https://www.fembed.com/v/7y9wqe-mx9j| 002;https://www.fembed.com/v/yxv34wx1qol| 003;https://www.fembed.com/v/5j946w5nxo0| 004;https://www.fembed.com/v/7qo7065wwvg| 005;https://www.fembed.com/v/1l96d4ynlv5| 006;https://www.fembed.com/v/8g9dr8g3poy| 007;https://www.fembed.com/v/3qv1zw8r2oy| 008;https://www.fembed.com/v/8x9pe2-nqv7| 009;https://www.fembed.com/v/mz9kl7r41vq| 010;https://www.fembed.com/v/8gvzq4ypyvd| 011;https://www.fembed.com/v/2wvml01zl96| 012;https://www.fembed.com/v/1x9qlk-nxv4| 013;https://www.fembed.com/v/pmv5735n89l| 014;https://www.fembed.com/v/059lldp6n96| 015;https://www.fembed.com/v/809ep8347oj| 016;https://www.fembed.com/v/549yq38rxvl| 017;https://www.fembed.com/v/en98r75l0v1| 018;https://www.fembed.com/v/409xqy-xyo8| 019;https://www.fembed.com/v/p69gk861xvj| 020;https://www.fembed.com/v/zyonlrk2891| 021;https://www.fembed.com/v/7yvwqe-nxvj| 022;https://www.fembed.com/v/7zv-rwg62vx| 023;https://www.fembed.com/v/4dvj2603yo1| 024;https://www.fembed.com/v/6m923wy2dvr| 025;https://www.fembed.com/v/5jv46w5qx90| 026;https://www.fembed.com/v/yxo34wx0q9l| 027;https://www.fembed.com/v/8gvdr8gpp9y| 028;https://www.fembed.com/v/7q97065ewog| 029;https://www.fembed.com/v/8xvpe2-0qo7| 030;https://www.fembed.com/v/mzvkl7rz1oq| 031;https://www.fembed.com/v/8gozq4ywyod| 032;https://www.fembed.com/v/1xvqlk-exo4| 033;https://www.fembed.com/v/pmo5735e8vl| 034;https://www.fembed.com/v/05vlldpwnv6| 035;https://www.fembed.com/v/80vep83x79j| 036;https://www.fembed.com/v/40vxqy-ry98| 037;https://www.fembed.com/v/env8r7520o1| 038;https://www.fembed.com/v/p6vgk86zxoj| 039;https://www.fembed.com/v/zy9nlrkw8v1| 040;https://www.fembed.com/v/4doj260ry91| 041;https://www.fembed.com/v/7yowqe-2xoj| 042;https://www.fembed.com/v/6mv23wy5dor| 043;https://www.fembed.com/v/yx934wxlqvl| 044;https://www.fembed.com/v/7qv7065kw9g| 045;https://www.fembed.com/v/1lo6d4ykl95| 046;https://www.fembed.com/v/8godr8gypvy| 047;https://www.fembed.com/v/4lo0kwnxxvq| 048;https://www.fembed.com/v/dw9rlz-3p9g| 049;https://www.fembed.com/v/8xope2-7q97| 050;https://www.fembed.com/v/3q91zw8l2vy| 051;https://www.fembed.com/v/mzokl7rp19q| 052;https://www.fembed.com/v/2w9ml013lo6| 053;https://www.fembed.com/v/1xoqlk-dx94| 054;https://www.fembed.com/v/pm95735l8ol| 055;https://www.fembed.com/v/05olldpeno6| 056;https://www.fembed.com/v/40oxqy-nyv8| 057;https://www.fembed.com/v/eno8r75k091| 058;https://www.fembed.com/v/p6ogk86px9j| 059;https://www.fembed.com/v/zyvnlrk48o1| 060;https://www.fembed.com/v/4d9j2606yv1| 061;https://www.fembed.com/v/6mo23wywd9r| 062;https://www.fembed.com/v/yx934wx3qvl| 063;https://www.fembed.com/v/1lo6d4y7l95| 064;https://www.fembed.com/v/8goz53p1yod| 065;https://www.fembed.com/v/809ep83e7oj| 066;https://www.fembed.com/v/1xvqx7ndxo4| 067;https://www.fembed.com/v/54vy54rexol| 068;https://www.fembed.com/v/en98r75-0v1| 069;https://www.fembed.com/v/p69gk86xxvj| 070;https://www.fembed.com/v/40vx52xny98| 071;https://www.fembed.com/v/40ox52xzyv8| 072;https://www.fembed.com/v/7yvwqe-lxvj| 073;https://www.fembed.com/v/4dvj2604yo1| 074;https://www.fembed.com/v/zyvnx32k8o1| 075;https://www.fembed.com/v/2w9ml01plo6| 076;https://www.fembed.com/v/40vxqy-3y98| 077;https://www.fembed.com/v/zy9nlrkd8v1| 078;https://www.fembed.com/v/4doj260ny91| 079;https://www.fembed.com/v/6mv23wyddor| 080;https://www.fembed.com/v/1lo6d4dml95| 081;https://www.fembed.com/v/059lldlmn96| 082;https://www.fembed.com/v/809ep8py7oj| 083;https://www.fembed.com/v/3qv1jpr12vy| 084;https://www.fembed.com/v/2wvmnkz8lo6| 085;https://www.fembed.com/v/40oxqyq7yv8| 086;https://www.fembed.com/v/eno8r7r6091| 087;https://www.fembed.com/v/7z9-rwr329x| 088;https://www.fembed.com/v/zyvnlrl68o1| 089;https://www.fembed.com/v/4d9j2626yv1| 090;https://www.fembed.com/v/6mo23w3wd9r| 091;https://www.fembed.com/v/5j946w64xo0| 092;https://www.fembed.com/v/1l96d4d7lv5| 093;https://www.fembed.com/v/8g9dr8r5poy| 094;https://www.fembed.com/v/4l90kwkexoq| 095;https://www.fembed.com/v/dwvrlzlgpvg| 096;https://www.fembed.com/v/1lo6jle2l95| 097;https://www.fembed.com/v/mz9kl7lg1vq| 098;https://www.fembed.com/v/8gvzq4qgyvd| 99.1;https://www.fembed.com/v/1x9qlklgxv4| 99.2;https://www.fembed.com/v/pmv5737689l| 100;https://www.fembed.com/v/549yq3qwxvl| 101;https://www.fembed.com/v/409xqyqgyo8| 102;https://www.fembed.com/v/en98r7r00v1| 103;https://www.fembed.com/v/p69gk8kyxvj| 104;https://www.fembed.com/v/7zv-rwrq2vx| 105;https://www.fembed.com/v/4dvj262gyo1| 106;https://www.fembed.com/v/6m923w3xdvr| 107;https://www.fembed.com/v/yxo34w4-q9l| 108;https://www.fembed.com/v/5jv46w6-x90| 109;https://www.fembed.com/v/1lv6d4d-lo5| 110;https://www.fembed.com/v/7q97060-wog| 111;https://www.fembed.com/v/8gvdr8rlp9y| 112;https://www.fembed.com/v/4lv0kwk-x9q| 113;https://www.fembed.com/v/dworlzlkpog| 114;https://www.fembed.com/v/8xvpe2epqo7| 115;https://www.fembed.com/v/3qo1zwz-29y| 116;https://www.fembed.com/v/mzvkl7l61oq| 117;https://www.fembed.com/v/8gozq4qxyod| 118;https://www.fembed.com/v/2woml0ldlv6| 119;https://www.fembed.com/v/1xvqlkl1xo4| 120;https://www.fembed.com/v/80vep8pe79j| 121;https://www.fembed.com/v/05vlldl7nv6| 122;https://www.fembed.com/v/5j94jkqgx90| 123;https://www.fembed.com/v/54vyq3qyxol| 124;https://www.fembed.com/v/env8r7r-0o1| 125;https://www.fembed.com/v/p69gnwzrxvj| 126;https://www.fembed.com/v/zy9nlrl08v1| 127;https://www.fembed.com/v/7zo-rwry2ox| 128;https://www.fembed.com/v/en983j2g0v1| 129;https://www.fembed.com/v/5jo46w6dxv0| 130;https://www.fembed.com/v/1lo6d4drl95| 131;https://www.fembed.com/v/7qv7060pw9g| 132;https://www.fembed.com/v/8godr8rjpvy| 134;https://www.fembed.com/v/4lo0kwk2xvq| 135;https://www.fembed.com/v/mzokl7lj19q| 136;https://www.fembed.com/v/8g9zq4qmy9d| 137;https://www.fembed.com/v/1xoqlkl6x94| 138;https://www.fembed.com/v/eno8r7r1091| 139;https://www.fembed.com/v/p6ogk8kjx9j| 140;https://www.fembed.com/v/7z9-rwr229x| 141;https://www.fembed.com/v/yxv34w4eqol| 142;https://www.fembed.com/v/5j946w6yxo0| 143;https://www.fembed.com/v/1l96d4d8lv5| 144;https://www.fembed.com/v/6m92jm5gdor| 145;https://www.fembed.com/v/8g9dr8rnpoy| 146;https://www.fembed.com/v/4dvj262dyo1| 147(End);https://www.fembed.com/v/6m923w3ldvr|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...