Đang Tìm Kiếm...

Kim Ngọc Mãn Đường - Happy Ever After (1999) [40/40 Thuyết minh]

Nội dung phim

Kim Ngọc Mãn Đường - Happy Ever After (1999)
Xem phim Kim Ngọc Mãn Đường
Happy Ever After (1999)
 Status: 40/40 Thuyết minh
 Tình trạng: HD Lồng Tiếng
 Thời tượng: 40 Tập
 Quốc gia: Hồng Kông
 Năm Phát Sóng: 1999
 Thể loại: Cổ trang, hài hước
 Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện
 Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Trần Diệu Anh, Giang Hoa, Trần Tùng Linh

NỘI DUNG PHIM :
Câu chuyện xảy ra ở một thị trấn ngoài kinh thành có một tiệm ăn nổi tiếng là Bát Bảo Lầu và ông chủ của tiệm là Đới Đông Quan, tuy ko biết nấu nướng nhưng có cái lưỡi tài tình nên nếm món ăn tài tình và khiến tửu lầu nổi tiếng. Do muốn tìm thêm món mới đi dự thi hội, Đới tồ chức tuyển chọn nhà bếp mới và cô đầu bếp Lương Tiều Tiểu miệng mồm chanh chua với món ăn dâu hủ mè cay đã được ông chủ Đới thu nhận. Nhờ món ăn đó mà tửu lầu càng thêm nồi tiếng. Bất ngờ một ngày có một tiệm đối diện mở và cũng có món đậu hủ mè cay như thế , dần dần Bát Bảo Lầu mất khách và Đới Đông Quan phát hiện ra đầu bếp quán kia không phải ai khác mà chính là Lương Tiều Tiều, đầu bếp phản bội do anh thu nạp…

[id]01;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6g3b455f5u56443g6d5d5s5u5u3z3j6j6i505u5z586d5k5h7359586x5w5o5j43743c5a5hf170ef18665b3cd0bd32fb7e0c69c3906j5h5k70785w3x3f6a7q767r6g3f596m6c6s6n77556d70795d506f736p5y753c5d3k5w7o6w5w4a6r5z6j5i4h765s6t6o694a3l6f6j535b6g696g7w746p5g69795v5y7d5i735j5j7u725s496b776d5z566m6v78| 02;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=505a5k5z595p5e545q435i595m5f3j596y5z5z5s5h6n5p3n6o725e6z5u575f5o5r5x4659ee8eb97b3decd6504b12f67274af47445w7e7t7y6m5h5453595j7276785i595i6z767w6n5d6n725i53736l726g54725w3v6p43685q6z6c7p5d5m6f615s3n6c736o6a485p6v5p5c7q7u6b7459696j5g6l6s547p6b5e7h4w6m5d795c746n71736a5f5e74| 03;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6x5p3m5y415f5w3l6a505h5f425l3l5q6s5t5e3l3x6h3m5z6h6s3m725q5g5a3x5w5f5y44e1ccff2f0f4d31cb786a0afc1bcf00006v7w5d725k5z533k6o6b707a505d5q5p6m6j6x563k6h5i7e506d5y706o5s6n3f3x79643m7t7r545b4s7t694u656l7p6m5g6k4l5659665t595l5n597e5e5l4e6r665s7u505q7o5s5x7878446h5j7572506b6p7w| 04;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5r5g5x5w3b5u443b595u3v55455h566k59455a5u55765v5f74745a6v5z5y5a4371415z5f872cbbfb9fc1b41d6efb951462a5a6295y7u7i6b5g5d3x3v57755u725e5p6f715d5u736z52767t775f757175725e6n3c5p5h74795g656d5x5c5i5h4b5k5v3c5f5a6j6h673m4c665t5w5x6q7i777a5y5s6j5e7u5i6m5c5m7t5j7e5n6s5f6b5z5t5s6j5o| 05;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=585e5s3x5y5z5q58585x56555h5x5j796b503b5s5u6g5k5g5q78576x5r5j3b5t793x3b5qad4adc1679ca19c022d43c5a41e739765075795u775m5257567o6h726b5g797i7w6s5y6n5r6g70783x796d736s5f5w585k4o5d6m4t756958707y5m504j6j646d5b786u7a6i5j4r7e6y5m5m634o5n6j6r685f5z6z785h44725a715h55767q716g5a756k| 06;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5y3z455k3b585t5o6j5t5e3z3b5s5p6n6g5t5d5z505w5d5o6k713x6v5z5d5k5o6g5y5r5y0e1372e1caf0e284e19feaf2bc79e4125i5s5k7r5g5r565i6g736v5j565y7278736j7577575w75725w725q75725p765w586h5j5w4v585c6y4b6g5j6f6s6w6q5u546468766m5e5g6l505b6c7q7e73505g5s5p7f6b6f7q5p775l5i49725f6g756m746g6n| 07;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6x5w415j595d5f596z3b545e5l5i3l586t5r5j5h53765q5o6s6v596n5u5o3x5a5t3n465g93148bf6175e793bcfdf8f82cae511466v745f7e6m5l5t586k5s6f70715w5q5u6l6h79734m766l72566b6g776g5y595r3b3b5d5s6h5j415d6s675f6t7753645l6r6y3v5j6s797t5d6a5z5c6w6d6r5s5s6o5y5j6m5r5z4w7y786m45716n747r6h77586h| 08;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=795943425y5x5e5h755u5w3l453c3k726t455o573x725d5c6k6c416d5f5y585d6g415u5j5e6886bd58f5c3234aff2dc0fa31608e7q715h5f7761545g73756c5h5e3h507q6l5u716p3k72757t5w6v5u6x6c5e6s5y584d5j6a6v6m4k425o7s6i7f6m5x5v5k4z4r4o5g5v517e5b4j766w5d6n795f67605e74726f5c5d7i7s6v475w767w73777i6j6b| 09;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=765x5c5s3z5t5w3c6g5j3n545t5f595w6l5q595e556d5c5o6o6k5x585h5j5o416j5l5h591409c5155daed05c109d484bcb22cab9787d7o785a5a533x6d7t5o716d5i6j5a776d6j6h526d7r72536l7q5y6b5f6v3z50756c5x5f7h757w5g6n6s5k6c6j596u756a585f6o5w5x6z5d6k736b6o5m6l3b5n5f7t5y6h7f5c6m7o7o5m6c5p6c725e72715a| 10;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6k5e5h423c5u3m5r6v5x3n565a3x56506l5z3b5q5w6a5y43556p5z565u3k3n415q595o3m8c32f3a902a9f9047d6723604e90f6576z757e5f5d5d3j5e6x7o5o736l3g6f5o77765y6f596a6b5s3g6a705r6g3g5e3z3z74675l6l5z5d574a7759646u6a4p50745s714v61674s6s5x50743b475d68555g3g5x5y50745g5j75715z5w5s6b5h6x70755a| 11;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6n5j5y5r3v5t3b506h5w50585a5a5h6p6l3c5y565o59425u6f735k745p5g505h5e3m5x5sb02a7bfe5d70db5f854cde950c3cc7ed717o736m5f5a3g596f6m6z756l5t786l77586b6o5y595p6m5874787w6k5s6f5o3c5z6n706c6b6g5l4s6n3l675q6b5q575965746s654i5r5a5s4j5z5v616s7d7y5z5s76755w5x617e7w7t5p6f5d6c5f6j736s6c| 12;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5q5j5o3x3x3n5g566v5l5j3b5x5u5q776z415t5q3k575i436h6f5o7642545t5a5q5y5m59536b7c7ce072510f111447dd2a37cea05e7o765u5s455y556x7u7q5x735q6l7y785e6v6f3g576m5s506g6n7r50516l5r3z6b6q5x4y5h6w3b564i736l5c6s5l5t7q6n6t7o6d4p685l484b683v785y6y754p517q6m507q666m5f7t5d555a5y7t6d70737e| 13;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=505f5m5e5k3v5i5f7458595h5n423h6f6c45583x3j6k5p445q745w6d5z505u506l5z5t5008b954ba00738715527bbe68c07d77915w7y7d6n7o43595d726c6l7d773c586v705u6h583f6k725d3x756k6x72576x535w7y6n614e7q7l5k6n596n6o6i6h5t7s7d4t506k6m4a5b493z655y5m3v6p636v7o577e6g6k7g5a715d7w646d7i5r78757u6i6x| 14;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5y5s5i5g5e5h5p3c6b5p545r5r5t5r5q585p3v5s3z6s5u3b506k5p6l5x3j5j5g59585c5tc6381a62c54695a066d680a7931f026b5i7r757q745c5q3x6c786f7q6s596c5p5s6c5t6n3j6s6n5u3z6l6m71733f755i3k6f725w416x637o6363774g6w7e615b687e5s5w4f6f4z715t69795q4a63796b5j3f7d74587362765l705s6n7377705e7q6z6h| 15;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6s575a5g5g5u5x5h6s3x5j5y5e5f5h726c5b3v5i5r6v5d5t54595j715z3b5d5a6f3m5v5zdfd6f666a3fb101c2d394b4ecde3a8926f6n787q7y5d5s5g6p5o7q7e6a5i787q70705t6x5q6v756b3f507779723x715r575t6i6u575j6u6n7978676j6f3x5h6o716o6w7p5k685e6n6t725o6s595o6s6h6n3x7o6m6d5x637a6n6x5g6n7t6b7a776n557e| 16;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=725f5m5i3l3v5g3l725u5q5p5v415o506c3v3x5q5w6m5g5d6i6b5l575e503x5d6m5i435ib5757659a835c15f03c588ad0aa5f8c9747y7d745p435y3k6m756x7u753x715o70595e6f596m7776526n795t6a57595y5o5q43727365686g405r6d5667685q5d7y4s5h5h6z5t5t67715l7w6m72756d4u5z575j726n7e49797t7w646k5o5r7t507t6j6v| 17;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5r5k5x3x5g5e465q5q3v553v3n5f565r5443585j5r6d5k5u6i6b426h5f5i5h3b75575q42397d3cba7895305458afbce3f40a8b6e5y7p7i5u7y5o3v50595a6g5z575i6f5d5i5t6h745q6d706m526n5i6b6c5t743j5f645m515e7r6v4k6y685f5q584z6v525e6f6v5i555c6t765p6n6i646c6q5n686x5t7s5e74725u5l5j7y5n557t6z5c6k5f576j| 18;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6d3l5q5i41583v3k5q3b5t5t5d3z536v6j5b3v565s6o3n3n73785g6m5v3m3v3m6h5p455df20a467404b5f6cb5041855ee0fc8e916g5a6b745k5r3f3j595s6n7w6x3f6a7675705t6o5o6o5u5i5d797578753v5q3l59725c635n3k59605l5a4s3v575y6l7765585p645n6u4k6m6u503z4y74606g5l6h3v5l5t6g7t4q7r6m5u5t6k5j6g5d595f5871| 19;https://proxy.playphim.info/?id=575q475y5a5k5i3h7358575h5z595h766h5o415k5p6o5x5x5w5e3b6o5x5u5r59743x433xc1f4b58df15d1e6bd7f28d2083bd1efd59735z727w5b593g716c6j7d7253787t746x5o755u6o7e7r3c5r5r6j735r6k525d5r5k4e5y6b5y5y5g7s745s63615l7d6u6x7u72606k4g6g646i5s6q464p576n765r706f735h495s5p6n4q6h7q7978577y6i6l| 20;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=585t5w5w505x415j585w3l5o5z5r59766a5e3x5z3z6z5e3c746k5a6i43595k3m725w5g5c4e98e8f36dce51e4b8d2ae36e412bc2950776n6b71613k5h566m5e7y72586j7t6n6g5e773j6z6x5t5f6l716h5q56763l5a6b5s7d5j785k59505m5a604f6l3n6567656z7e6b784t6g565s734r5l6z5n6j4o567f5t71775x7d5a735y6s6m7w5j785a6s5t| 21;nchd/https://proxy.playphim.info/?id=6v5h5f3b5j5j5c526j59585o5t3m576s6k5k5u3n3v6f5h3b6n6f5e6b41593c3n74505u59e8cb8c396f11855604fa6341c539cec36n7i7q5p7i5v5d516g6v6k7y6d3z6g6x76746n5w3z6f785u5o6g6l765956503k5d7255637r5g6y5z6h5k6062786i6i5f6d5x786x7u7e5x583m6n6x4s7u5m6j6i3c565k5r73755d6m707r5k587u787s6o746o6z| 22;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6d5r3n445p595i506j445a5j463v3x6s565d5l5f55585j3c556j3c725w3x5t3m6b5i5x5pa0c5bf66be5e7d4a77191c795f4131aa6g765s5h7q5t59596g5k757f5r3j5e6x5p6n7q715258795t3g6k5w706p3k6l3l5u726u5n6s6t4t4k6z6s786r6743776e4u4g4t614e7t76676v4g6f5y4e5z5d786d3k7q5t6v7e617q6m72435r706h786j745r77| 23;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5t575n5l42565t5y6m5s5d5g5w5o3v6z715v5p3b5a725g5e56565c745e5a3c506h3c5k5j56537dae34260371aa75cd39cb7b66b05u6n7s7t5l5w565t6b70777s6p5e5t737t79725q5i72776c3h577w7w6a5i5053593k5f5i5n6c5n684h616w6y63706q735v6k4k7875715o4k646d7r624q3v7r7d6j5i5k6g6g5j5b7i5k6x63735k6d756v7e6c79| 24;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=745f3m43425s46575w5k5a573n5p5y7972505s5u5i6f5m5v5e6b5o6g5w5u3v595r595e5i7911795d0ef69b08b09b65e0b9cb765a767y5d5g5l5k3v56507y7574575r6b7i7y6s746z5t6f7i7y3v6n6n6v6p5r5q523v5n725w6h6n5r4f4u784y62427r5h5j4h626e727e6y70725p5n6u775e6z61606n5r5l6f5e745o797u7w445e5k735c6f5g7277| 25;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6v3b5p435l3m3n5d6x5a535t5e3v5g716j59413n3l545l5h6p764371445i583b6p5p5g5w289d72b132d3c26d0a8af8dc5b34e98d6n5h775g7p463h5s6l796d7w6a3j7770756a5o5w3h547q7954775o795w5t6s3j5365765h734k5i5y5k423j5x77666a67654h79695b6i5g3b3g3v6t666a5g5w5k4r5t745e6o7t5x73705s5f5e7o5u5g74786x6g| 26;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6b5l5l5p5o3n5p3j6a5v3l5w5h3m5e736p5v445e5s765e5o5w585y6x5w5t545r6z5t5w5yc3f820faded51455997d150be16cadc86m7a7y7670455q3h6o7a5e796b3z6x7w6b795s6h5o766x723c596c736p5w6i575e755v797477606r5o4n5w5o6s6y565b623c63666m6t4c6d5f7p5m5y5e4c676t6j5w6m6l6l705i777q7u5v6z795y70586b775t| 27;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6d5w435f5k5t44566p5x573h5v5z3k5y6k5f3c5r3j6x5s5x6k6j5l585e5g3z426h3n5d584f56ff35deed966b6eb925eaea8f118c6g745h707o5a3x556i7o6j5d755f505g766m5r6j3f6x747r5w6k795y6a5s583x59517r6j776w4v6x6u734s686u7p5f3j68795u5a5t6o49703j765x6r5y5e5l4r5j5s5h5u6g5z5l6n6m6m476b7i6c5z6d6v756l| 28;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=503c433x425y5c5u5w415k5o5b3x5r506o5k3v5p3c583m5a6j5q5c755v5g595g773v5w3n208aaa1158c90622cb5c2d9c3c7bfab75w5f5h5u5l5s5d5y505g7w7y763g6c5o6v745t6v3l585i745q5w7w7e755s6d5i5h4d5j4y4f3m3x3j5s6y7p6i5p4y7u6w5s5q7q535q703z734n4p5d776g5s6h6x7f5s7574765k5i5h5d5p47555k6v7s6b5g5q7r| 29;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=725g5w5t415d5g5j6g5d5o5s5y5y5u735q5o5c3c53585a586s6x5c71445e3c586k565t3mec8fb3781db91800d4c91e36c9729dec747u6n715k5l5y5h6d7q737o6f506n7w5g6x7r594m58736j566c7w795w5050515q5v5x5i6i6t5n6d4s666u6w717u727d687q5n5f3b6t6o3m4n5y595j736q6j6u4r505k6d6j715a5j7t7e5y6g5j747t78726v75| 30;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5r5g5b5i5i425r3g713x5g3v5v3c5y6z505p435y3l715l5g6h505x6v5m505r3c77425v3cfad8cfe72668297ffdb3ce48774f04585y7u7a747948553f6n5o795z753h6b735f6c5a6l3h717q78505q7q7578576k3g5h3m6j494o736t5m5i525h53694i674i6z5p6y6u5o6j586n4u5h785d7q5y716s6s57705q765v635d5j7e626k785o74567r557q| 31;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5y5a5y5j5s3x5f56585k5q5r433b5s736n5g5i5p3b6s5m5x6p6a3c7241505r5f6c3l5n5qe72de038914794f0915c548ce7ad006a5i7e737e7e415t55567y6x7q5q3k747w7e716m6v3x6s7i7r546s5w7059576k5u5t3v6z5n5k69627y6m4j5o5m556i5l6y4c5a6a5l5f7i596u5w787k6g5b5v5e794x5770736x5f65725l795p717w5w7r6d5a726v| 32;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6v5z3n3n3l575a5t6h5y3j593b5s5d5t6x5y5j5f5473455g6s6s5t5e445s3x5w5e42475ff93b2134ed3a661691fd7b555dc0e4046n7s5s5a5p5e5w5r6f745q76565y755f796k797151735d78566d6x5a5w5o59553c4i5p645v6d5f3x4t5h6t64725q4r6g546c784a7t5c6f704m7i5l6g6p6a505u5p5o5j6j5w5v4e7t707i43595o6f7q6c736h5e| 33;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5e5k5b5y5g3m5p5d735x535s5p595r7757413b5q3n543b5r6l5r5q74473j5p5f785t425ce4fcf365eba810fa10bd07a6cf04b6fb5t7p7a727y465q5s717o6d7o6k536c7y5a5e5y6f3c545y6v5e5t6j7w5t3f6b5u5j614d734e6z7u757r4z646p765k6l676z605a745d4z3n735t3s5u6w794i5w5f5z3f7y737770487d5h7y626h7t5u70747y756g| 34;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6l595r5u5x5a433j6f5f595s5i5p57726t5p5d5e3k6g5d3x6g6a5g5q465l3l416g5y5c5p7317d82005bf8cbc2692d940c98e14006x7171737s5j3z3h6s7w6l7o6h5r6g7q6l6c756h3g6g755r596s755o5r5h573z586l677t6c58776r5v6c5y3k645a686y666q755s566n6d5h5w5k625g5w577i4i4a5h5g5y6f7q627q766v5i6j7a725l58716b6x| 35;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=505x5k5p5h5w5f5o775l5s5i5m5u5w50585i5u565w6m5g5l6c6g3v6a5d5r585w5e5e5i5x89f1047dcc95d5c5c84ddc3d383a81a65w7d7t767u5i5t5i757u767t785q6z5o5s6z6n6o596m777w5y6h5e6l6x5q6s553c5u6v6w4e7u5m71655n765m5g7f5g787e65784k5x78726z726f7y69605g4p71675q746j5w785f7s5d7o5c6z7y6l7r6m7p7378| 36;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6z5u465z505e5n5j6s59595e5v5l3b6p583v3n5a536u5s5t6a6k5w565d3z575h795w5t5xe65eef0564159183ce6a50e8599cbed16c795l7y715o5h5h6p6v6l70755d5y6l5s595u6b4m6u746b556l6k5r6x3j6a5o5k5u5n5v5o6y4j5j5w7q6l7y546k6j795c6e5o525d4t4a605a5x5n5z676u6447663j737578775a7s777540746m6z7g786n6o6x| 37;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=5t5h44593b505l5a775t3l5u5z5z3b6g6p5f593b3b585p5t6h753b6d455i5t5o6p593m3nf2db0570e7ea2b09b23a808f9c47bfb55u7i5j6x5g5y5p5p75735e7r725f5y6b6b6m6j5q3x58726b50765r6x5e5t6l5w53634q425i7e4e6x4o6j5f6i6r6p3v5i6o755d79756c575z4z5z5r6x727s5j5t575t7q6b6o74465h5k7r486o5f6j7o727p6g5t| 38;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=76425x5k3m3m5t5i735y5h5f5k5y5y736o455v5w3k715d5v6j713z6m3n5t3l5g6g5h415p20f326e947811fcad8cbd9d21401d2d8785z7i7r5j46565u7174707a6m506b7w6v5u7t6g3g71757y5q725078575w575i585z4c786u5g776a4v4n6l69766d5h6m7168735h744l5n5b5d7w7e7w6j733l6n4o5w5g746f7a477q7o5h5n725h5u756n7y6h7w| 39;anchd/https://proxy.playphim.info/?id=7842475042565s3j795j3l5p5x3m5i6a73595o3m59735f5d6h6p5k715t5p3x5f6p5d47415a91f0c1b0eec183e508c6d2b0e67c1e705z5z6c5l5w5e3h777t5e7u733z6m6z7u6a715e56737676506a78796d5u595u53665e4r755343644m636949756p5y666f4m5b6h7h577q5e6n5l6y5r5b6m6t675k5u5j736o7i4e5k7a5h4q6p5k6d7w587s715t| 40(End);anchd/https://proxy.playphim.info/?id=6a3v435p3m3m413b775l535e433z3c6h6a5b5h5h5j763b586x583b6b5i575r5z6c5j5v3x45c7d5e646f889fba19071d2677530a76d5g5h765j463k3v757u6d705q3f5r6n6n7078735f765y6j5t595r766h546k5d5t7o5a3x5v4g4o694t4v5y5h776k6m6v4b4u4w71695c6u766a6k58736p4g4e6a795470796x7s635s6b5a476z5h5u5j5t7p736g|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...