Đang Tìm Kiếm...

Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub]

Nội dung phim

Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006)
Xem phim Bách Bộ Phi Kiếm
Tần Thời Minh Nguyệt (2006)
 Status: 135/135 Vietsub
 Tình trạng: Vietsub
 Thời tượng: 135 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2006
 Thể loại: Hoạt Hình, Anime
 Đạo diễn: N/A
 Diễn viên: N/A

NỘI DUNG PHIM :
Bách Bộ Phi Kiếm lấy bối cảnh bắt đầu từ lúc Doanh Chính thống nhất lục quốc, cho đến khi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ công chiếm Hàm Dương. Là một bộ phim kết hợp lịch sử, võ hiệp, huyền ảo. Phim sẽ đưa khán giả trở về hơn hai ngàn năm trước, trong thời kỳ chiến chinh khói lửa, và cũng là thời kỳ văn hóa phát triển rực rỡ. Tùy theo hành trình mạo hiểm của chàng thiếu niên khinh cuồng Thiên Minh, khán giả sẽ được thể nghiệm quá trình trưởng thành của tâm linh. Ngoài ra, phim còn xuất hiện các hiệp khách như Cái Nhiếp, Cao Tiệm Ly; cho đến các cao thủ của Mặc Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia... Bên cạnh đó các nhân vật lịch sử quen thuộc như Hạng Vũ, Doanh Chính, Lý Tư cũng xuất hiện trong phim. Phần 1: Bách Bộ Phi Kiếm (10/10) Phần 2: Dạ Tận Thiên Minh (18/18) Phần 3: Bách Gia Chư Tử (34/34) Phần 4: Vạn Lý Trường Thành (37/37) Phần 5: Quân Lâm Thiên Hạ (75/75) Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu (1/1) Ngoại truyện: (1/1)

Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006)

[id]01;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0wmky| 02;https://www.fembed.com/v/8e475s8j30gly3n| 03;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27z1gejj8| 04;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp562kq| 05;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0xpw6| 06;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27z1g1lpk| 07;https://www.fembed.com/v/65p4yt06y8-wdrx| 08;https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0ngz-34n| 09;https://www.fembed.com/v/8e475s8j30gz3zw| 10;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0gy2y| 11;https://www.fembed.com/v/dm08gux6ge4p-kw| 12;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp2r5qq| 13;https://www.fembed.com/v/4m0w5uz41qngm4l| 14;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp2kz3n| 15;https://www.fembed.com/v/65p4yt06y28krrk| 16;https://www.fembed.com/v/112w8ij8l7k8qwx| 17;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-l8n-w46| 18;https://www.fembed.com/v/n-5rks2y8npkwpx| 19;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwn132xyn| 20;https://www.fembed.com/v/5qr35td71lzeymp| 21;https://www.fembed.com/v/112w8ij8l7mrm8y| 22;https://www.fembed.com/v/n-5rks2y8n1-67x| 23;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27zm1dnzk| 24;https://www.fembed.com/v/eqr83t-5pmzknje| 25;https://www.fembed.com/v/dm08gux6gzeg28q| 26;https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2z68wqp-| 27;https://www.fembed.com/v/xwly-a5-67k-4md| 28;https://www.fembed.com/v/r8wz-te65nzyw-d| 29;https://playhydrax.com/?v=gaMVk8ir5| 30;https://playhydrax.com/?v=krlClhMyI| 31;https://playhydrax.com/?v=11ZULtoZT| 32;https://playhydrax.com/?v=9dK5dOdyf| 33;https://playhydrax.com/?v=OIY6ra-HH| 34;https://playhydrax.com/?v=FQ7PIZ-Gl| 35;https://playhydrax.com/?v=MOSYFS6yr| 36;https://playhydrax.com/?v=k65zEYTKJ| 37;https://playhydrax.com/?v=v5A9eS6vA| 38;https://playhydrax.com/?v=U_9GwRI66| 39;https://playhydrax.com/?v=S_TvRYNL4| 40;https://playhydrax.com/?v=QVXJxBgeB| 41;https://playhydrax.com/?v=zMPiEPgZ0| 42;https://playhydrax.com/?v=CnVkLON2A| 43;https://playhydrax.com/?v=zu3UBDKDk| 44;https://playhydrax.com/?v=9JgziQ88K| 45;https://playhydrax.com/?v=1Y8mbUevR| 46;https://playhydrax.com/?v=LEDlrtWqg| 47;https://playhydrax.com/?v=PWYV9P54e| 48;https://playhydrax.com/?v=zWYeFY_x8| 49;https://playhydrax.com/?v=U2jn9z1PM| 50;https://playhydrax.com/?v=CQkRX3gll| 51;https://playhydrax.com/?v=AHwSkZdGM| 52;https://playhydrax.com/?v=-n8dKmey1| 53;https://playhydrax.com/?v=iTYY1a-Va| 54;https://playhydrax.com/?v=lw-tlWt9I| 55;https://playhydrax.com/?v=lYJoa-DBf| 56;https://playhydrax.com/?v=CT4OgFX3t| 57;https://playhydrax.com/?v=Iaj74Vmlp| 58;https://playhydrax.com/?v=8m1jRXtfu| 59;https://playhydrax.com/?v=XkEzdkEAb| 60;https://playhydrax.com/?v=i2A666sJ7| 61;https://playhydrax.com/?v=3hhwCmG4V| 62;https://playhydrax.com/?v=tZojyH8Rx| 63;https://playhydrax.com/?v=DdK_z0bJs| 64;https://playhydrax.com/?v=pQEQdEYSC| 65;https://playhydrax.com/?v=SXQ5NHh8r| 66;https://playhydrax.com/?v=smraLjZ6W| 67;https://playhydrax.com/?v=jMWa1-tm7| 68;https://playhydrax.com/?v=VsqG3NExQ| 69;https://playhydrax.com/?v=raTi7hBVf| 70;https://playhydrax.com/?v=2ijjWF5YC| 71;https://playhydrax.com/?v=fIko98a6w| 72;https://playhydrax.com/?v=OAa5_JqP1| 73;https://playhydrax.com/?v=Kn3TN25uX| 74;https://playhydrax.com/?v=Vpb-qMECV| 75;https://playhydrax.com/?v=_rYTsWVHv| 76;https://playhydrax.com/?v=DDOb98Hnk| 77;https://playhydrax.com/?v=v1uy1d3RH| 78;https://playhydrax.com/?v=p8E1tnfP0| 79;https://playhydrax.com/?v=_mIOvMw-V| 80;https://playhydrax.com/?v=VDoYcC5hk| 81;https://playhydrax.com/?v=V5xHBOSiE| 82;https://playhydrax.com/?v=4pGQgTuln| 83;https://playhydrax.com/?v=NxYeil0rJ| 84;https://playhydrax.com/?v=CdDtEFZj-| 85;https://playhydrax.com/?v=tFoAheg3T| 86;https://playhydrax.com/?v=DGQE8Ax-x| 87;https://playhydrax.com/?v=RZZ0CAKFF| 88;https://playhydrax.com/?v=rfShlVk4g| 89;https://playhydrax.com/?v=ir1axMCL3| 90;https://playhydrax.com/?v=qRRHt3wDn| 91;https://playhydrax.com/?v=SksN31d7z| 92;https://playhydrax.com/?v=RaSx-oL49| 93;https://playhydrax.com/?v=GwxWPGJIf| 94;https://playhydrax.com/?v=LRJPf-j2B| 95;https://playhydrax.com/?v=S-Qwz0Snr| 96;https://playhydrax.com/?v=tyJLKT82h| 97;https://playhydrax.com/?v=IQWN7imPZ| 98;https://playhydrax.com/?v=HdgsY83Ma| 99;https://playhydrax.com/?v=fYFH6X8t9| 100;https://playhydrax.com/?v=R9PU5CaVh| 101;https://playhydrax.com/?v=OUIg0KLE-| 102;https://playhydrax.com/?v=NmALvWljB| 103;https://playhydrax.com/?v=1iZPw_yov| 104;https://playhydrax.com/?v=5J0iCLc6A| 105;https://playhydrax.com/?v=tA2XJYW1Y| 106;https://playhydrax.com/?v=DLLPuq_NR| 107;https://playhydrax.com/?v=_Gd5dx_1A| 108;https://playhydrax.com/?v=qqaqFlmBa| 109;https://playhydrax.com/?v=Ko2_hz_Xl| 110;https://playhydrax.com/?v=eyuGwgbzJ| 111;https://playhydrax.com/?v=oFQU1kI6T| 112;https://playhydrax.com/?v=ii3_DDbzx| 113;https://playhydrax.com/?v=BWZBeLRs5| 114;https://playhydrax.com/?v=HjiGTmNNR| 115;https://playhydrax.com/?v=Q7kqPfQtR| 116;https://playhydrax.com/?v=7-1tT_0Rr| 117;https://playhydrax.com/?v=I7tnr6zEN| 118;https://playhydrax.com/?v=YTc-EeOi-| 119;https://playhydrax.com/?v=mozcHPbOZ| 120;https://playhydrax.com/?v=HfEQoUm5b| 121;https://playhydrax.com/?v=0wREp1_-b| 122;https://playhydrax.com/?v=44gW3nTo8| 123;https://playhydrax.com/?v=pUFZGVOZm| 124;https://playhydrax.com/?v=xIOgdUQZK| 125;https://playhydrax.com/?v=VUNVHsD45| 126;https://playhydrax.com/?v=IYn5PgrTW| 127;https://playhydrax.com/?v=bCsXqjOi5| 128;https://playhydrax.com/?v=XyAiJW9EP| 129;https://playhydrax.com/?v=S4wBn781H| 130;https://playhydrax.com/?v=BnAoQefuI| 131;https://playhydrax.com/?v=3s1Z7MOCI| 132;https://playhydrax.com/?v=GwrMmzzCs| 133;https://playhydrax.com/?v=53Yrg39iY| 134;https://playhydrax.com/?v=XrQKBnuzq| SP1;https://playhydrax.com/?v=YNS-8WBuF| 135;https://playhydrax.com/?v=14ZAw19u6| Ngoại Truyện;https://www.fembed.com/v/88-nma8j803p32-|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...