Đang Tìm Kiếm...

Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020) [24/24 Thuyết minh]

Nội dung phim

Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020)
Xem phim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp
My Unicorn Girl (2020)
 Status: 24/24 Thuyết minh HD
 Tình trạng: HD Thuyết minh Vietsub
 Thời tượng: 24 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2020
 Thể loại: Phim hài hước, Phim tình cảm, Lãng mạn
 Đạo diễn: Vu Trung Trung,
 Diễn viên: Quan Hồng, Trần Dao

NỘI DUNG PHIM :
kể câu chuyện về Tang Điềm (Trần Dao) là một cô gái đáng yêu. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, cô đã hứa rằng mình phải được nhận vào trường học cũ của mẹ, Học viện Thể thao - Đại học Lục Diệp. Thật bất ngờ, cô đã may mắn được nhận, nhưng cô đã trượt khỏi kỳ thi tuyển sinh Hoa cốt, và cô cũng được thuê để ngụy trang thành một người đàn ông để tham gia kỳ thi môn khúc côn cầu.
Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp - My Unicorn Girl (2020)

[id]01;https://playhydrax.com/?v=H0fYgw904| 02;https://playhydrax.com/?v=8P7b4mZtq| 03;https://playhydrax.com/?v=Lo8VI9p3wR| 04;https://playhydrax.com/?v=7f34OOWwJ3| 05;https://playhydrax.com/?v=SizNSF_Iv| 06;https://playhydrax.com/?v=F1dWoSyt-2| 07;https://playhydrax.com/?v=3HEGNt0v26| 08;https://playhydrax.com/?v=8mYoeDkDg| 09;https://playhydrax.com/?v=t69gqWOyu| 10;https://playhydrax.com/?v=Uu7VMr6Pk| 11;https://playhydrax.com/?v=5y7Ngdh_Ie| 12;https://playhydrax.com/?v=rWBqoCKMq6| 13;https://playhydrax.com/?v=6OgJ0Kpjx| 14;https://playhydrax.com/?v=fekAYyCz6| 15;https://playhydrax.com/?v=DxAgHNRoSd| 16;https://playhydrax.com/?v=QGyuqEhuN| 17;https://playhydrax.com/?v=JL8OZPLXW| 18;https://playhydrax.com/?v=jC_yBcmN_| 19;https://playhydrax.com/?v=12LBKFAF-| 20;https://playhydrax.com/?v=hTGmHOMJT| 21;https://playhydrax.com/?v=cBjlcAeYi6| 22;https://playhydrax.com/?v=ChiKGtn95q| 23;https://playhydrax.com/?v=qPhEdlFvN| 24(End);https://playhydrax.com/?v=cFUahcnEEa|01;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=1sv444id2361numview45825vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751650925292vn2fixload110718234085554236576225334980628631534660673400260vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-1-sub1/79650/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 02;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=2sv444id2361numview45830vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751650990828vn2fixload11071823408555423657622533498062863325143771927846vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-2-sub1/79651/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 03;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=3sv444id2361numview45831vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751650859756vn2fixload11071823408555423657622533498062863241428123953393vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-3-sub1/79652/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 04;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=4sv444id2361numview45833vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751657216748vn2fixload11071823408555423657622533498062863245434453498827vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-4-sub1/79653/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 05;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=5sv444id2361numview45835vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751678122732vn2fixload11071823408555423657622533498062863623527561866901vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-5-sub1/79654/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 06;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=6sv444id2361numview45836vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751686904556vn2fixload11071823408555423657622533498062863241455167283015vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-6-sub1/79655/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 07;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=7sv444id2361numview45837vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751686970092vn2fixload11071823408555423657622533498062863251410446123100vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-7-sub1/79656/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 08;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=8sv444id2361numview45838vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2751702633196vn2fixload11071823408555423657622533498062863723471638202973vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-8-sub1/79657/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 09;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=9sv444id2361numview45839vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1873954278071vn2fixload11071823408555423657622533498062863327984968477167vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-9-sub1/79658/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 10;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=10sv444id2361numview45842vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1873975708343vn2fixload11071823408555423657622533498062863807363156734270vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-10-sub1/79659/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 11;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=11sv444id2361numview45843vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1630406773473vn2fixload110718234085554236576225334980628631636129526546448vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-11-sub1/79660/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 12;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=12sv444id2361numview45844vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1630411033313vn2fixload11071823408555423657622533498062863370366007324867vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-12-sub1/79661/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 13;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=13sv444id2361numview45845vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2244042230482vn2fixload11071823408555423657622533498062863345249336822411vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-13-sub1/79662/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 14;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=14sv444id2361numview45846vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2244042164946vn2fixload11071823408555423657622533498062863708522499744099vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-14-sub1/79663/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 15;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=15sv444id2361numview45847vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2245983406802vn2fixload11071823408555423657622533498062863269958947335942vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-15-sub1/79664/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 16;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=16sv444id2361numview45848vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2245983472338vn2fixload11071823408555423657622533498062863623910911625556vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-16-sub1/79665/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 17;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=17sv444id2361numview45850vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2248286014162vn2fixload110718234085554236576225334980628631239539509760720vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-17-sub1/79666/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 18;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=18sv444id2361numview45851vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2248286079698vn2fixload110718234085554236576225334980628631030548377370752vn2fixurl4vn2fixurl5vn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-18-sub1/79667/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 19;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=19sv444id2361numview45853vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1764768221928vn2fixload11071823408555423657622533498062863239165227529084vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1Rd-PjeL9aiWAV0I7-1zgcesnPzN17plR/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-19-sub1/79761/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 20;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=20sv444id2361numview45854vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1764768287464vn2fixload11071823408555423657622533498062863339222913951730vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1neml4xU-WTblld6pvnBAR4GXm2VAhkYv/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-20-sub1/79762/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 21;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=21sv444id2361numview45855vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2261166918354vn2fixload11071823408555423657622533498062863630057777705108vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1KKp9hmATr6Yp-IgBNcGE3NeNLFlns3n1/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-21-sub1/79777/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 22;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=22sv444id2361numview45856vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/2261166983890vn2fixload11071823408555423657622533498062863341017387350632vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1bn-uvEseCinvnFaBtZxC_f5D19c0jPRj/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-22-sub1/79778/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 23;anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=23sv444id2361numview45858vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1768559217384vn2fixload110718234085554236576225334980628631572979776222975vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1iRlhC8OYHLe19hf26WeSEiZhgBH9fdnZ/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-23-sub1/79860/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx| 24(End);anchd/https://cdn1.kenhvn2.com/play/js_fix/9x/play.php?link=24-Endsv444id2361numview45859vn2fix1vn2fix2vn2fix3https://ok.ru/video/1768563215080vn2fixload110718234085554236576225334980628633402019856541157vn2fixurl4vn2fixurl5http55u8uitVlFl1fWg66AfTkKM1qvao4ECQfuK3ztdlUw4nH8IVr0su8Npv/viewvn2mynameBOd9bFUaV8UWTk5tCT6lQNG1iMn6Ors5UOM1P0OsMeDpzyyuhMZP78XkBON4UK88nkPu8uiFtIVfolderfixhttps://phimvn2.net/xem/tap-24-End-sub1/79861/phim-Thieu-Nu-Mang-Khoi-Giap-Trung%20Quoc-vietsub-moi.aspx|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...