Đang Tìm Kiếm...

Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh]

Nội dung phim

Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh]
Mỹ Vị Kỳ Duyên
Delicious Destiny (2017)
Quốc gia:Phim Trung Quốc
Thể loại:phim tâm lý,tình cảm
Thời lượng:56 tâp (45 phút / tập)
Trạng thái:Full 56 tập VietSub Thuyết minh
Diễn viên:Mike D.Angelo, Mao Hiểu Đồng
Đạo diễn:
Năm phát hành:2017
Điểm IMDb:

NỘI DUNG PHIM :
Phim nói về câu chuyện tình trắc trở của anh chàng đầu bếp đam mê ẩm thực phương Tây, Lý Vũ Triết (Mike Angelo) và biên tập viên chương trình ẩm thực có vị giác cực kỳ mẫn cảm Tống Giai Minh (Mao Hiểu Đồng). Họ “ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên”khi cùng tham gia một chương trình ẩm thực nhưng lại dần dần 2 người đều nảy sinh tình cảm với người kia, không ngờ lúc này tình yêu của họ gặp phải thử thách do ân oán của đời trước…
Mỹ Vị Kỳ Duyên - Delicious Destiny (2017) [56/56 Thuyết minh]

[id]01;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkde141202/my-vi-ky-duyen-mvkde141202_mvkde141202p_20190905_022017/02.m3u8| 02;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e269823/my-vi-ky-duyen-tap-2-mvkdt2e269823_mvkdt2e269823p_20190905_022017/02.m3u8| 03;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e420750/my-vi-ky-duyen-tap-3-mvkdt3e420750_mvkdt3e420750p_20190905_022517/02.m3u8| 04;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e271043/my-vi-ky-duyen-tap-4-mvkdt4e271043_mvkdt4e271043p_20190905_024017/02.m3u8| 05;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e808308/my-vi-ky-duyen-tap-5-mvkdt5e808308_mvkdt5e808308p_20190905_024017/02.m3u8| 06;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt6e357983/my-vi-ky-duyen-tap-6-mvkdt6e357983_mvkdt6e357983p_20190905_024517/02.m3u8| 07;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt7e609441/my-vi-ky-duyen-tap-7-mvkdt7e609441_mvkdt7e609441p_20190905_030017/02.m3u8| 08;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt8e293862/my-vi-ky-duyen-tap-8-mvkdt8e293862_mvkdt8e293862p_20190905_030017/02.m3u8| 09;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt9e553054/my-vi-ky-duyen-tap-9-mvkdt9e553054_mvkdt9e553054p_20190905_030017/02.m3u8| 10;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e840356/my-vi-ky-duyen-tap-10-mvkdt1e840356_mvkdt1e840356p_20190905_030017/02.m3u8| 11;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e607056/my-vi-ky-duyen-tap-11-mvkdt1e607056_mvkdt1e607056p_20190905_030017/02.m3u8| 12;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e389612/my-vi-ky-duyen-tap-12-mvkdt1e389612_mvkdt1e389612p_20190909_073517/02.m3u8| 13;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e576993/my-vi-ky-duyen-tap-13-mvkdt1e576993_mvkdt1e576993p_20190909_081517/02.m3u8| 14;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e166980/my-vi-ky-duyen-tap-14-mvkdt1e166980_mvkdt1e166980p_20190909_081517/02.m3u8| 15;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e557171/my-vi-ky-duyen-tap-15-mvkdt1e557171_mvkdt1e557171p_20190909_081517/02.m3u8| 16;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e541772/my-vi-ky-duyen-tap-16-mvkdt1e541772_mvkdt1e541772p_20190913_082517/02.m3u8| 17;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e242376/my-vi-ky-duyen-tap-17-mvkdt1e242376_mvkdt1e242376p_20190913_084517/02.m3u8| 18;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e178715/my-vi-ky-duyen-tap-18-mvkdt1e178715_mvkdt1e178715p_20190913_084517/02.m3u8| 19;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt1e851327/my-vi-ky-duyen-tap-19-mvkdt1e851327_mvkdt1e851327p_20190914_035017/02.m3u8| 20;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e649238/my-vi-ky-duyen-tap-20-mvkdt2e649238_mvkdt2e649238p_20190918_033517/02.m3u8| 21;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e268241/my-vi-ky-duyen-tap-21-mvkdt2e268241_mvkdt2e268241p_20190918_034517/02.m3u8| 22;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e159087/my-vi-ky-duyen-tap-22-mvkdt2e159087_mvkdt2e159087p_20190918_034517/02.m3u8| 23;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e549083/my-vi-ky-duyen-tap-23-mvkdt2e549083_mvkdt2e549083p_20190923_033017/02.m3u8| 24;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e582907/my-vi-ky-duyen-tap-24-mvkdt2e582907_mvkdt2e582907p_20190923_050017/02.m3u8| 25;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e648826/my-vi-ky-duyen-tap-25-mvkdt2e648826_mvkdt2e648826p_20190923_091017/02.m3u8| 26;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e686268/my-vi-ky-duyen-tap-26-mvkdt2e686268_mvkdt2e686268p_20190923_091017/02.m3u8| 27;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e680119/my-vi-ky-duyen-tap-27-mvkdt2e680119_mvkdt2e680119p_20190924_094517/02.m3u8| 28;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e621555/my-vi-ky-duyen-tap-28-mvkdt2e621555_mvkdt2e621555p_20190926_085017/02.m3u8| 29;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt2e322100/my-vi-ky-duyen-tap-29-mvkdt2e322100_mvkdt2e322100p_20190930_043925/02.m3u8| 30;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e299490/my-vi-ky-duyen-tap-30-mvkdt3e299490_mvkdt3e299490p_20190926_085017/02.m3u8| 31;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e602578/my-vi-ky-duyen-tap-31-mvkdt3e602578_mvkdt3e602578p_20190930_094517/02.m3u8| 32;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e153726/my-vi-ky-duyen-tap-32-mvkdt3e153726_mvkdt3e153726p_20191001_080017/02.m3u8| 33;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e180813/my-vi-ky-duyen-tap-33-mvkdt3e180813_mvkdt3e180813p_20191001_080017/02.m3u8| 34;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e998266/my-vi-ky-duyen-tap-34-mvkdt3e998266_mvkdt3e998266p_20191001_080017/02.m3u8| 35;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e956877/my-vi-ky-duyen-tap-35-mvkdt3e956877_mvkdt3e956877p_20191002_093517/02.m3u8| 36;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e175153/my-vi-ky-duyen-tap-36-mvkdt3e175153_mvkdt3e175153p_20191002_080017/02.m3u8| 37;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e929351/my-vi-ky-duyen-tap-37-mvkdt3e929351_mvkdt3e929351p_20191002_080017/02.m3u8| 38;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e261114/my-vi-ky-duyen-tap-38-mvkdt3e261114_mvkdt3e261114p_20191002_094017/02.m3u8| 39;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt3e313270/my-vi-ky-duyen-tap-39-mvkdt3e313270_mvkdt3e313270p_20191008_075517/02.m3u8| 40;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e265141/my-vi-ky-duyen-tap-40-mvkdt4e265141_mvkdt4e265141p_20191008_075517/02.m3u8| 41;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e519619/my-vi-ky-duyen-tap-41-mvkdt4e519619_mvkdt4e519619p_20191009_085517/02.m3u8| 42;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e132293/my-vi-ky-duyen-tap-42-mvkdt4e132293_mvkdt4e132293p_20191009_085517/02.m3u8| 43;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e450047/my-vi-ky-duyen-tap-43-mvkdt4e450047_mvkdt4e450047p_20191009_085517/02.m3u8| 44;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e239245/my-vi-ky-duyen-tap-44-mvkdt4e239245_mvkdt4e239245p_20191009_093017/02.m3u8| 45;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e712473/my-vi-ky-duyen-tap-45-mvkdt4e712473_mvkdt4e712473p_20191009_093017/02.m3u8| 46;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e576805/my-vi-ky-duyen-tap-46-mvkdt4e576805_mvkdt4e576805p_20191014_044017/02.m3u8| 47;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e461833/my-vi-ky-duyen-tap-47-mvkdt4e461833_mvkdt4e461833p_20191014_045517/02.m3u8| 48;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e706604/my-vi-ky-duyen-tap-48-mvkdt4e706604_mvkdt4e706604p_20191014_045517/02.m3u8| 49;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt4e487874/my-vi-ky-duyen-tap-49-mvkdt4e487874_mvkdt4e487874p_20191014_081017/02.m3u8| 50;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e447748/my-vi-ky-duyen-tap-50-mvkdt5e447748_mvkdt5e447748p_20191014_082017/02.m3u8| 51;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e301924/my-vi-ky-duyen-tap-51-mvkdt5e301924_mvkdt5e301924p_20191017_035517/02.m3u8| 52;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e761711/my-vi-ky-duyen-tap-52-mvkdt5e761711_mvkdt5e761711p_20191017_040017/02.m3u8| 53;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e252476/my-vi-ky-duyen-tap-53-mvkdt5e252476_mvkdt5e252476p_20191021_042017/02.m3u8| 54;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e692065/my-vi-ky-duyen-tap-54-mvkdt5e692065_mvkdt5e692065p_20191021_042017/02.m3u8| 55;https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e765082/my-vi-ky-duyen-tap-55-mvkdt5e765082_mvkdt5e765082p_20191021_045017/02.m3u8| 56(End);https://vodtdcdn.vtvcab.vn/hls/vod/assets/Tfilm/episodes/mvkdt5e939541/my-vi-ky-duyen-tap-56-mvkdt5e939541_mvkdt5e939541p_20191021_045017/02.m3u8|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...