Đang Tìm Kiếm...

Phim Phủ Khai Phong VTV2 Trọn Bộ - Phim Bao Công (2019) [Thuyết Minh HD]

Nội dung phim

PHỦ KHAI PHONG
The Legend of Kaifeng (2018)
Đạo diễn: Trịnh Hoa
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên: Can Đình Đình,Huỳnh Duy Đức,Khương Triều,Quý Thần,Tề Khuê,Triệu Văn Tuyên,Trịnh Tư Nhân,Trương Mông
Thể loại:Phim Cổ Trang

NỘI DUNG PHIM : 
Phủ Khai Phong là bộ phim mới nhất về nhân vật phán xử nổi danh của phim truyền hình Trung Quốc: Bao Công – Bao Thanh Thiên. Khác với những lần trước, phim chỉ tập trung vào khoảng thời gian Bao Công đã có tuổi, lần này phim lần lượt đi từ các vụ án mà ông khám phá điều tra từ lúc còn trẻ, với trí thông minh, gan dạ và không sợ bất cứ thế lực nào, ông đã phá nhiều vụ án lớn trong kinh thành.

Phủ Khai Phong sẽ mang đến một góc nhìn mới với những câu chuyện xoay quanh thời trẻ của Bao Công. Những câu chuyện về tình yêu, tình bằng hữu được đan xen bên cạnh những âm mưu tranh đoạt, cùng những vụ án ly kỳ hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

[id]Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=nVz_tQtYlRg|Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=m4sXpEmwq5s|Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=gMIx1q208Kw|Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=8WcQ6SbvJYk|Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=0s_qX4_DiHw|Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=iKfRQj_Z1mE|Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=JPYqQGw3zRs|Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=WAOnM6A-ehw|Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=lQITVIU3aLs|Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=_TRL1TF7oVY|Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=uDq5G9ywCrc|Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=jf9ovr1Z-Xg|Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=5HpVC5NJRis|Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=Q9xgk1NxiLc|Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=tRrXw030JAw|Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=LfYZenJwks8|Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=Q2jSZUeQQGs|Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=ZKe7ixvSIks|Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=Y9C5KurjQ_I|Tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=tsjPfLqjVMg|Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=GPuhRAesZa8|Tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=3fn9EDuwBQo|Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=7ilAbnaBK7c|Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=xHIDWw6LKP4|Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=-1Xm0CQdBmw|Tập 26;https://www.youtube.com/watch?v=B2mSJpguO14|Tập 27;https://www.youtube.com/watch?v=k1W8-9f3pno|Tập 28;https://www.youtube.com/watch?v=GDeNRN_ZH6k|Tập 29;https://www.youtube.com/watch?v=PL0jnRBUbcc|Tập 30;https://www.youtube.com/watch?v=516EhYPGPuo|Tập 31;https://www.youtube.com/watch?v=cMBTeOYM9hA|Tập 32;https://www.youtube.com/watch?v=2PExwCmSvsg|Tập 33;https://www.youtube.com/watch?v=rrGOAj5j6uI|Tập 34;https://www.youtube.com/watch?v=zoUCl6qvhxM|Tập 35;https://www.youtube.com/watch?v=mJ-JaTWTa48|Tập 36;https://www.youtube.com/watch?v=ZXBVaW9WM60|Tập 37;https://www.youtube.com/watch?v=P_VVCNN2Rw4|Tập 38;https://www.youtube.com/watch?v=6h8ZeFwAqTw|Tập 39;https://www.youtube.com/watch?v=xrDsfazUQis|Tập 40;https://www.youtube.com/watch?v=n70dhCGJyVo|Tập 41;https://www.youtube.com/watch?v=rlcgDGYVNls|Tập 42;https://www.youtube.com/watch?v=EwAa5tzIwN8|Tập 43;https://www.youtube.com/watch?v=hMTIl-XxxYs|Tập 44;https://www.youtube.com/watch?v=XFEdh1hE_eQ|Tập 45;https://www.youtube.com/watch?v=ivPlA_ZR9ak|Tập 46;https://www.youtube.com/watch?v=iMaE7uhZxlY|Tập 47;https://www.youtube.com/watch?v=LJjG0Fh0FRk|Tập 48;https://www.youtube.com/watch?v=A2XJl0COKmo|Tập 49;https://www.youtube.com/watch?v=KZhTecvIw0Q|Tập 50;https://www.youtube.com/watch?v=Cs3W7th0iLk|Tập 51;https://www.youtube.com/watch?v=CLc8NIUwwac|Tập 52;https://www.youtube.com/watch?v=VlsGs19Q5qc|Tập 53;https://www.youtube.com/watch?v=Ojgo10taueY|Tập 54(End);https://www.youtube.com/watch?v=CkXHYQ94QZ8|Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1361186523886|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1361186392814|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1361186327278|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1361186589422|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1412229827092|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1669916658322|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/2108128823824|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/2109588048400|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/2110712842768|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/2112149260816|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1419184048660|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/2114327153168|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1421355977236|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1422731381268|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1423830813204|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/2126330464784|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/2129302981136|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/2131460426256|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/2133113834000|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/1686933211794|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/1438141188628|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/1439687445012|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/1441201457684|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/1442141899284|Tập 25;https://ok.ru/videoembed/1443624061460|Tập 26;https://ok.ru/videoembed/1444681812500|Tập 27;https://ok.ru/videoembed/1445777574420|Tập 28;https://ok.ru/videoembed/1706858252946|Tập 29;https://ok.ru/videoembed/2146680310288|Tập 30;https://ok.ru/videoembed/2147848948240|Tập 31;https://ok.ru/videoembed/1450646702612|Tập 32;https://ok.ru/videoembed/1451679287828|Tập 33;https://ok.ru/videoembed/1398489549462|Tập 34;https://ok.ru/videoembed/1398490204822|Tập 35;https://ok.ru/videoembed/1398494857878|Tập 36;https://ok.ru/videoembed/1399352789654|Tập 37;https://ok.ru/videoembed/2156146330128|Tập 38;https://ok.ru/videoembed/1110783822530|Tập 39;https://ok.ru/videoembed/1111594502850|Tập 40;https://ok.ru/videoembed/1112388733634|Tập 41;https://ok.ru/videoembed/1113640667842|Tập 42;https://ok.ru/videoembed/1114179898050|Tập 43;https://ok.ru/videoembed/1114547882690|Tập 44;https://ok.ru/videoembed/1115301612226|Tập 45;https://ok.ru/videoembed/1116269841090|Tập 46;https://ok.ru/videoembed/1116662074050|Tập 47;https://ok.ru/videoembed/1117429435074|Tập 48;https://ok.ru/videoembed/1118514318018|Tập 49;https://ok.ru/videoembed/1119305534146|Tập 50;https://ok.ru/videoembed/1120079448770|Tập 51;https://ok.ru/videoembed/1121624197826|Tập 52;https://ok.ru/videoembed/1122598521538|Tập 53;https://ok.ru/videoembed/1122598456002|Tập 54;https://ok.ru/videoembed/1123190704834|Tập 55;https://ok.ru/videoembed/1124505422530|Tập 56;https://ok.ru/videoembed/1124505356994|Tập 57;https://ok.ru/videoembed/1127335594690|Tập 58;https://ok.ru/videoembed/1127335529154|Tập 59;https://ok.ru/videoembed/1128005700290|Tập 60;https://ok.ru/videoembed/1128005831362|Tập 61;https://ok.ru/videoembed/1128904985282|Tập 62;https://ok.ru/videoembed/1131888118466|Tập 63;https://ok.ru/videoembed/1131888249538|Tập 64;https://ok.ru/videoembed/1131888052930|Tập 65;https://ok.ru/videoembed/1131888184002|Tập 66;https://ok.ru/videoembed/1134398409410|Tập 67;https://ok.ru/videoembed/1134398474946|Tập 68;https://ok.ru/videoembed/1136858303170|Tập 69;https://ok.ru/videoembed/1136852732610|Tập 70;https://ok.ru/videoembed/1136852667074|Tập 71;https://ok.ru/videoembed/1136852601538|Tập 72;https://ok.ru/videoembed/1136858368706|Tập 73;https://ok.ru/videoembed/1138826414786|Tập 74;https://ok.ru/videoembed/1138826349250|Tập 75;https://ok.ru/videoembed/1138826480322|Tập 76;https://ok.ru/videoembed/1143609363138|Tập 77;https://ok.ru/videoembed/1143609428674|Tập 78;https://ok.ru/videoembed/1143609494210|Tập 79;https://ok.ru/videoembed/1143609625282|Tập 80;https://ok.ru/videoembed/1143609559746|Tập 81;https://ok.ru/videoembed/1146753256130|Tập 82;https://ok.ru/videoembed/1146753190594|Tập 83;https://ok.ru/videoembed/1146741000898|Tập 84;https://ok.ru/videoembed/1146741066434|Tập 85;https://ok.ru/videoembed/1154013924034|Tập 86;https://ok.ru/videoembed/1154014055106|Tập 87;https://ok.ru/videoembed/1154013858498|Tập 88;https://ok.ru/videoembed/1154013989570|Tập 89;https://ok.ru/videoembed/1154014120642|Tập 90;https://ok.ru/videoembed/1154017069762|Tập 91;https://ok.ru/videoembed/1154017200834|Tập 92;https://ok.ru/videoembed/1154017135298|Tập 93;https://ok.ru/videoembed/1154965506754|Tập 94;https://ok.ru/videoembed/1157401021122|Tập 95;https://ok.ru/videoembed/1157400890050|Tập 96;https://ok.ru/videoembed/1157400955586|[/id]
Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...