Đang Tìm Kiếm...

Tiểu Tế Công - Legend of the Little Monk (2017) | Phim bộ Trung Quốc [Thuyết minh]

Nội dung phim

Legend of the Little Monk (2017)
Status :45/45 Lồng Tiếng
Diễn viên : Ô Tĩnh Tĩnh, Trương Trác Văn,
Thể loại : Phim Cổ Trang, Phim Thần Thoại
Quốc gia : Phim Trung Quốc
Đạo diễn : Đang cập nhật
Thời lượng : 45 Tập

NỘI DUNG PHIM : 
“Tiểu Tế Công” là bộ phim vui nhộn, kỳ ảo và cuốn hút xoay quanh câu chuyện mới mẻ, mang hơi thở hiện đại, dựa trên điển tích quen thuộc về Tế Điên Hòa Thượng.

[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1283585608363|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1285100931755|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1285101259435|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1285101062827|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1285101128363|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1285101193899|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/1285100997291|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/1287935625899|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/1287953386155|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/1287953320619|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1287953648299|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/1287953713835|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1287953582763|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1287953451691|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1287953779371|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/1287953844907|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/1287953517227|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/1287928023723|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/1287931300523|Tập 20;https://ok.ru/videoembed/1287928482475|Tập 21;https://ok.ru/videoembed/1287928154795|Tập 22;https://ok.ru/videoembed/1287928220331|Tập 23;https://ok.ru/videoembed/1287928351403|Tập 24;https://ok.ru/videoembed/1287928613547|Tập 25;https://ok.ru/videoembed/1287928089259|Tập 26;https://ok.ru/videoembed/1288024230571|Tập 27;https://ok.ru/videoembed/1288023968427|Tập 28;https://ok.ru/videoembed/1288024099499|Tập 29;https://ok.ru/videoembed/1288024296107|Tập 30;https://ok.ru/videoembed/1288024361643|Tập 31;https://ok.ru/videoembed/1288024492715|Tập 32;https://ok.ru/videoembed/1288024558251|Tập 33;https://ok.ru/videoembed/1288024165035|Tập 34;https://ok.ru/videoembed/1288024427179|Tập 35;https://ok.ru/videoembed/1288024033963|Tập 36;https://ok.ru/videoembed/1288151960235|Tập 37;https://ok.ru/videoembed/1288152025771|Tập 38;https://ok.ru/videoembed/1288152353451|Tập 39;https://ok.ru/videoembed/1288152418987|Tập 40;https://ok.ru/videoembed/1288152156843|Tập 41;https://ok.ru/videoembed/1288151894699|Tập 42;https://ok.ru/videoembed/1288152222379|Tập 43;https://ok.ru/videoembed/1288152287915|Tập 44;https://ok.ru/videoembed/1288152091307|Tập 45;https://ok.ru/videoembed/1288151829163|Tập 1;anc.mp4/https://www458.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dt6oymtmKcY6TY3vZcOxpQ/1570290018/190928/620G7FKOLUCU4ODAH3WOV.mp4|Tập 2;anc.mp4/https://www230.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/FLlAf476_-UTXgHH9mW9pA/1570284054/190930/134G7HBOVR42E7KPZPQDU.mp4|Tập 3;anc.mp4/https://www67.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/7z_FeeGTJg2T-AsAtvHahA/1570290087/190930/134G7HBNVJQBU0XTED9YR.mp4|Tập 4;anc.mp4/https://www264.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/AWEtredd1NkX_7f3L4iKCw/1570290114/190930/134G7HBOZ7FI0IN8M5VP6.mp4|Tập 5;anc.mp4/https://www259.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/G8qa-ZsV8JDSrTPupq7ckA/1570290135/190930/155G7HCK3V1C7J0EJDWD9.mp4|Tập 6;anc.mp4/https://www237.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/xDAEtj3oBWtNEmQq4I4kiQ/1570284209/190930/134G7HBOW4NI1SHKB8UDC.mp4|Tập 7;anc.mp4/https://www434.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/X6qgjbC2Gi7jdmulQMhM4A/1570290181/190930/253G7HGMS9FT4YTM65IXV.mp4|Tập 9;anc.mp4/https://www198.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XNPZGs0uM4CQuJ5Xg44EmQ/1570290233/191003/529G7L8ZV1BBD5EF7JHN5.mp4|Tập 10;anc.mp4/https://www392.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YbHvyMnmtiNwv_lau21EJA/1570282560/191003/201G7KVBOJBTOHZMQK9YG.mp4|Tập 11;anc.mp4/https://www90.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/x8fcyqaYG-2K86Bfx1f9fg/1570290270/191003/201G7KVBPBUJDMF1VVYHY.mp4|Tập 12;anc.mp4/https://www324.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/WvvN5cMpi_t6vf8UpYligw/1570290294/191003/201G7KVBPKWXKKKUMNHAX.mp4|Tập 13;anc.mp4/https://www1103.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/BQ2oAGAvo4pwbLzKZvmxNQ/1570290311/191003/201G7KVBOMD9Y3DL3IXAS.mp4|Tập 14;anc.mp4/https://www44.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/YC7jTjj_k28qXk8Y6zzZPg/1570290331/191003/207G7KVL1PPL3SGINQIKB.mp4|Tập 15;anc.mp4/https://www385.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/ku6L2lVwFVk3LGP--gzJCQ/1570290355/191003/207G7KVL203QOPYTBDRWP.mp4|Tập 16;anc.mp4/https://www1103.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/RA1zIzU4rA7suZdhnysJQQ/1570290375/191003/218G7KW0O1AC50CTO12FQ.mp4|Tập 17;anc.mp4/https://www210.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Auh75GUr80t5aX0vOuV79g/1570290399/191003/218G7KW1OJLLL9Z7QXCLY.mp4|Tập 18;anc.mp4/https://www458.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/yHauL9nJFF81gAdM_cD5hQ/1570282620/191003/206G7KVK0GZSFJ2MTFRIN.mp4|Tập 19;anc.mp4/https://www99.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Hk88bBy7E4pFbE73UK2p9A/1570290439/191003/207G7KVL25JEKQX28IN8O.mp4|Tập 20;anc.mp4/https://www1043.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/kH0OXPSW3nUfnL1Qq--W3w/1570290461/191003/213G7KVTCV2NKEEBODDTA.mp4|Tập 21;anc.mp4/https://www386.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/V-e7Gz9gw0OKejK0dTHrBA/1570290488/191003/213G7KVTE1S09PHKBATE6.mp4|Tập 22;anc.mp4/https://www348.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/GMg6PqraUhNENkGalPROlQ/1570290514/191003/214G7KVVGFTM5AYQALQWF.mp4|Tập 23;anc.mp4/https://www73.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/9P7qF6znPoZOq8GMft3r0g/1570280379/191003/213G7KVUFGF65ZQGBDPCE.mp4|Tập 24;anc.mp4/https://www106.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/0FsoytM7qnvloH-vP5hTUQ/1570281002/191003/214G7KVVG895B5LUJ37QN.mp4|Tập 25;anc.mp4/https://www149.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/gzZLg5sjZnb_atobmj5JQQ/1570290584/191003/214G7KVVGPRI0PWDFHLIW.mp4|Tập 26;anc.mp4/https://www244.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Ej9OjOmRYuk3VDvPSihF4w/1570290603/191003/327G7L0L2AERW0BXRWHUC.mp4|Tập 27;anc.mp4/https://www212.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/dl2aeZ7v7DmxL64-Y7l1qw/1570282706/191003/328G7L0M3WMZMKDHKW3UB.mp4|Tập 28;anc.mp4/https://www197.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/1UgW_9dCRcfGMSo5lCBJcg/1570290648/191003/327G7L0K00Q7CKKN1RFML.mp4|Tập 29;anc.mp4/https://www79.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/Pn0IrZcFPFMYbRbeWs8OMA/1570290668/191003/328G7L0M4LQ2GV8MTPZRH.mp4|Tập 30;anc.mp4/https://www190.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/yYQe83sTE75l478RL6_IXw/1570290690/191003/327G7L0L2S0PXCJ4GWCHA.mp4|Tập 31;anc.mp4/https://www80.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/zshFDBSJCkh7AYWAOqGyKQ/1570290715/191003/327G7L0L1YGLFMS4O1O8L.mp4|Tập 32;anc.mp4/https://www66.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/8t8WavhZNfapwV73aMor8g/1570290734/191003/331G7L0RBGRICSGCJC3HA.mp4|Tập 33;anc.mp4/https://www278.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/HkPuH6sQVudVnXqnJxocvg/1570290034/191003/530G7L90WKE5CQN1BSQFP.mp4|Tập 34;anc.mp4/https://www99.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/zDdFQi3IkwhlcTmksJxTww/1570290772/191003/335G7L0WI57N7V2EKSQM9.mp4|Tập 35;anc.mp4/https://www49.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/sn81sDEa3-ezQwbHTBBbWA/1570290789/191003/332G7L0SE1PWLOGXE3W0P.mp4|Tập 36;anc.mp4/https://www224.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/5tgLHoZk3wQpUKrpzJlXUQ/1570290809/191003/520G7L8MBT4U1P5FCFGVT.mp4|Tập 37;anc.mp4/https://www150.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/-r-K_uKLcGFw9pAwl9zyvg/1570282179/191003/403G7L3QG9VXTHZ1DY59A.mp4|Tập 38;anc.mp4/https://www262.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/hztnqi1FB0xX30K9fWxxNw/1570284594/191003/403G7L3QHA17294QWXOFM.mp4|Tập 39;anc.mp4/https://www239.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/X4z4wEQ4KTCSAuUXYp6KdQ/1570286142/191003/510G7L86PE5RSGZJWFKT9.mp4|Tập 40;anc.mp4/https://www313.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/tJlfM16kx3Ig_H3smA6j6g/1570288487/191003/403G7L3QHMIWVS8813K2W.mp4|Tập 41;anc.mp4/https://www260.playercdn.net/1hotvideo/0/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/EQko7CMQUX0ygqU7_mb2TQ/1570290961/191003/520G7L8MBRPJTMV3ZKJW9.mp4|Tập 42;anc.mp4/https://www46.playercdn.net/1hotvideo/3/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/kbyEO-leXjrRJGzzyExDvw/1570291553/191003/402G7L3PFA752W1APUYNH.mp4|Tập 43;anc.mp4/https://www364.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/3UB9X1YzgLScQlbn7V7qHQ/1570284478/191003/411G7L41WBRZRBDYIU2EP.mp4|Tập 44;anc.mp4/https://www290.playercdn.net/1hotvideo/1/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/uthLRmwnwqjD6tRSTRsM-g/1570286680/191003/509G7L85OMZV03SOLNJUH.mp4|Tập 45;anc.mp4/https://www149.playercdn.net/1hotvideo/2/d2401f0a57d44feb3e7503921ab07bd50d089f99f22f9c5cc482334bba03ed09/XLbiSivdN7r09crwbUPMqg/1570287717/191003/510G7L86Q61YYEIRMTFYX.mp4|[/id]Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Từ Khóa Tìm Kiếm:

Hoạt Hình - Hài Hước - Hành Động - Viễn Tưởng - Giả Tưởng - Bí Ẩn Siêu Nhiên - Kỳ Ảo - Tâm Lý - Tình Cảm - Phiêu Lưu - Võ Thuật - Kiếm Hiệp - Cổ Trang - Cung Đấu - Thần Thoại - Tiên Hiệp - Phù Thủy - Siêu Anh Hùng - Kinh Dị - Phim Ma - Trinh Thám - Hình Sự - Chiến Tranh - Bí Ân Siêu Nhân - Đam Mỹ - Bách Hợp - Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hồng Kông - Đài Loan - Ấn Độ - Châu Á - Âu Mỹ - Mỹ - Gia Đình - Học Đường ...